Тел. 097-567-32-66, 

Річний план 2019-2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач комунального закладу дошкільної освіти (ясла – садок) комбінованого типу №60 Криворізької міської ради

Н. Кузьма 30.08.2019                                                                            . 

ПЛАН РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА – САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №60  КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СХВАЛЕНО Педагогічною радою КЗДО КТ №60 КМР
(протокол № 1 від 30.08.2019)

м. Кривий Ріг

Розділ 1. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

БЛОК 1.1. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА МИНУЛИЙ 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №60 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Пріоритетні напрямки роботи закладу:

1. Художньо – естетичний розвиток;

2. Фізкультурно – оздоровчий розвиток;

3. Корекційно – відновлювальний розвиток.

Юридична адреса: вул. Руденко, 6. Покровського району, м. Кривий Ріг  Дніпропетровської обл., індекс: 50014.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Протягом 2018-2019 навчального року, вся робота колективу КЗДО КТ №60 КМР, була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, згідно до вимог чинного законодавства. Освітній процес у всіх вікових групах планувався відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” та програмно – методичного комплексу “Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення” автор Трофіменко В., “Віконечко” – програма розвитку навчання та виховання  дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку за редакцією Т.В. Сак.

Учасниками освітнього процесу були в середньому 257 дітей, які виховувались в 13 групах: 2 групи раннього віку, 11 груп преддошкільного віку. З них – 3 групи молодшого дошкільного віку, 2 групи середнього дошкільного віку, 2 групи старшого дошкільного віку і 4 групи – спеціальні.

Зусилля педагогічного колективу в 2018-2019 навчальному році було спрямовано на вирішення таких завдань:

 • Робота з батьками з метою просвіти через використання інтерактивних форм взаємодії батьківської громади та педагогічного колективу.
 • Продовжити роботу з патріотичного виховання дошкільника засобами інтегрованої освітньої діяльності.
 • Систематизувати роботу по ігровій діяльності дошкільника засобами інтегрованої освітньої діяльності.
 • Забезпечувати психолого – педагогічний супровід дітей з особливими потребами, який будується на послідовному впровадженні комплексу розвивальних соціально – педагогічних методів і прийомів.

  Вагому частку форм методичної роботи складали інтерактивні методи: тренінги, майстер-класи, дискусії,  ігрові заняття-практикуми, елементи  ділових ігор. Використання мультимедійного комплексу, можливостей інтернету в сфері освітніх послуг дало можливість висвітлювати та вивчати інноваційні педагогічні технології, сучасні методичні форми і методи роботи з вихователями.

У закладі протягом 2018-2019 навчального року проведено чотири педагогічні ради:

 • «Завдання педагогічного колективу на 2018-2019 навчальний рік»  (Серпень 2018р.)
 • «Організація роботи з батьками» (Листопад 2018р.)
 • «Виховання патріотично налаштованої особистості дошкільника» (Лютий 2019р.)
 • «Про підведення підсумків освітньої роботи в дошкільному закладі» (Травень 2019р.)

Педагогічні ради відбувались вчасно, проводились продуктивно із 100 % присутністю педагогів.

Інформація про заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу закладу, цікаві форми роботи з дітьми, організовані форми роботи дітей з батьками і педагогами постійно висвітлювались в соціальній мережі “Facebook – Червона Шапочка ЗДО60”.

В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року в закладі було підвищення ефективності та якості методичної служби. Адміністрація закладу проводила постійний пошук змісту, форм, методів методичної роботи. Це обумовлено пошуком нового стилю, нових форм спілкування в особистісно – орієнтованій освіті. Таким чином в закладі було організовано та проведено такі форми роботи пізнавального характеру з батьками, як:

 • Конференція для батьків новоприбулих дітей.
 • Започатковано консультативний клуб “Турботливі батьки” з психологом закладу.
 • Тренінг для батьків: “Чи так говорить моя дитина?” за участю спеціалістів закладу, логопеда та дефектологів.
 • Майстер – клас для батьків: “Мовленнєві перлинки для моєї дитинки!”
 • Зустріч батьків з сімейним лікарем: “Щеплення: всі за та проти!”
 • Зустріч батьків з представником поліції: “Безпека дитини – відповідальність кожного!”
 • Зустріч батьків майбутніх першокласників з вчителем початкових класів “НУШ – що це?”
 • Підсумкова батьківська конференція з залученням показу “Лада” – театру мод “Перлинка”.

Форми роботи розважального характеру:

 • “Ранкова гімнастика з матусею і татком”
 • “Осіння ярмарка”
 • Майстер – клас для батьків “Різдвяні віночки”
 • Новорічний ранок ” Зустрічаєм Новий Рік!”
 • “Родинне свято”
 • “Весела прогулянка з мамою”
 • “День Довкілля”
 • Свято Вишиванки.
 • Спільна спортивна розвага до дня міста “Вулицями рідного міста”
 • Показ театру мод “Перлинка” – “Петриківський вернісаж”
 • Виставка дитячих робіт: “Снігова ніжність”
 • Виставка сімейних робіт: “О, Писанко! Ти – символ України!”
 • Фотовиставка ” Спортивна родина – здорова дитина”
 • Фотовиставка до Дня Матері: “Мамине щастя”.
 • Свято випуску з дитячого садка.

Робота творчої групи закладу була спрямована на реалізацію IV (коригуючого) обласного науково – методичного проекту “Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства”, в рамках якого були проведені заплановані заходи та переглянуті на педагогічних вівторках щомісяця.

Для повноцінного розвитку та з урахуванням художньо – естетичного напрямку закладу, створені центри естетичного розвитку. Відповідно до сезонних свят та розваг, естетичні центри та музична зала змінювали свою тематику та дизайн.

З метою формування уявлень про здоров’я, здоровий спосіб життя та розвиток інтересу до фізичної культури і спорту у дошкільнят естетично оформлена та обладнана необхідним інвентарем спортивна зала. В кожній віковій групі обладнана спортивна локація.

У закладі дошкільної освіти є в наявності всі необхідні законодавчі, нормативно – правові та програмно – методичні документи з питань дошкільної освіти та організації роботи закладу.

Зміст освітнього процесу в закладі визначають нова редакція Базового компонента дошкільної освіти  та освітня програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”, а також затверджені педагогічною радою парціальні програми відповідно до плану роботи спеціалістів закладу.

Підсумки навчального року свідчать про ефективність обраних методів реалізації поставлених на початок року завдань.

Підвищенню професійної компетенції педагогів та результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів закладу в методичній роботі району, міста, області.

Районні методичні об’єднання відвідували:

1. Для вихователів раннього віку – Кулініч О.М.

2. Для вихователів молодшого дошкільного віку – Свєтська В.А.  

3. Для вихователів середнього дошкільного віку – Кириченко О.М.

4. Для вихователів старшого дошкільного віку   Щеглова І.Г.       

5. Для вихователів спеціалізованих груп   Впродовж року   Радзівіл Т.П.

6. Для вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів – Остапішина Л.Г., Грибенко Н.М., Кошелєва Л.В.   

7. Для музичних керівників – Кім В.О.

8. Для вихователів-методистів – Курило Г.П., Кочережко Т.М.

9. Школа передового педагогічного досвіду (ЗДО №238) – Гудкова І.О.

Для педагогів закладу задля, підвищення педагогічної майстерності, постійно проводились консультації, семінари – практикуми, педагогічні ігри, вікторини, дискусії, засідання круглого столу, аналіз конкретних ситуацій, мозкові штурми, презентації, майстер – класи, виставки. В підготовці до нихм активну участь брали педагоги: Гудкова І.О. – вихователь групи №12, Резніченко І.Я. – вихователь групи №3, Куртєєва В.А. – вихователь групи №7, Светська В.О. – вихователь групи №2, Щеглова І.Г- вихователь групи №13, Кулініч О.М. – вихователь групи №1, вчитель – логопед – Остапішина Л.Г., вчитель – дефектолог – Кошелєва Л.В.

Для надання методичної допомоги для педагогів у закладі працює інформаційно – методичний кабінет, який постійно поповнюється сучасною літературою, посібниками, дидактичними матеріалами, тематичними розробками вихователів, доповідями, творчими звітами та матеріалами передового педагогічного досвіду.

Для підвищення педагогічної кваліфікації здійснювалась підписка на періодичні фахові журнали “Дошкільне виховання”, “Вихователь – методист”, “Музичний керівник”, “Практика управління закладом освіти” та інші видання.

Для зручності користування літературою, дидактичними матеріалами складена тематична картотека. Методисти закладу надають кваліфіковані консультації з питань навчання, виховання та організації різних видів діяльності дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовують виставки методичної літератури відповідно до плану роботи.

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив із метою вдосконалити освітній процес використовував елементи інноваційних педагогічних технологій:

 • Гуманну педагогіку В. Сухомлинського;
 • Технологію “Створення ситуацію успіху “;
 • Технологію sandplay “Пісочна терапія”;
 • Елементи авторської програми М. Єфименка “Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку”;
 • Елементи методики М. Монтесорі.

Інформаційні технології вже давно стали незамінною умовою успішної і продуктивної життєдіяльності кожного члена сучасного суспільства. З огляду на це активно зростають державні вимоги до рівня інформаційно – комунікаційної освіченості дітей дошкільного віку.

Так, нова редакція Базового компонента дошкільної освіти визначає освітню лінію “Англійська мова для дошкільників” варіативною складовою змісту дошкільної освіти.

У закладі проводять заняття з іноземної мови, які належать до варіативної частини державного стандарту дошкільної освіти. Діти відвідують гурток “Англійської мови”, який є платною освітньою послугою. Діти дошкільного віку отримують знання з англійської мови на початковому ступені. Керівник гуртка використовує у своїй роботі методику навчання англійської мови Т. Шкваріної та особливі наробки, у роботі з дітьми враховує анатомо – фізіологічні та психологічні особливості дітей, що є запорукою успішного опанування малятами іноземної мови.

Для дітей старшого і середнього дошкільного віку в закладі працює арт – студія зображувальної діяльності “Кольоровий світ” та крафт – майстерня “Дитячі фантазії”. Під час занять діти навчаються складати сюжетні малюнки з різноманітних фігур, працювати з палітрою кольорів, використовувати різні інструменти для малювання, удосконалюють технічні уміння створювати образ за допомогою ліній, крапок, мазків, плям, широкої гами кольорів, композицій, передаючи будову, форму, величину, пропорції, характерні особливості, настрій. Під час занять в крафт – майстерні діти формують початкові уміння із вирізування форм та окремих предметів, різних природних  та інших матеріалів, відтворювати нескладні сюжети і композиції. Діти вміло імпровізують і фантазують. Оригінальне малювання, конструювання і аплікація розкриває креативні можливості дитини, дивує і захоплює дітей, тим самим викликає прагнення займатися такою цікавою справою та створювати свої твори мистецтва.

Важливо відзначити, що інформаційно – комп’ютерні технології успішно використовуються, як в освітній діяльності педагогів, так і в методичній роботі, наприклад, на педагогічних нарадах, семінарах, консультаціях, під час атестації педагогів, на батьківських зборах.

Одним  із найважливіших напрямів роботи в ЗДО є питання охорони життя і здоров’я дітей та охорона праці працівників.

Для вихованців проводять свята, розваги, тематичні заняття, виставки, зустрічі з працівниками патрульної поліції. Традиційно щороку у вересні та травні проводиться місячник безпеки “Бережи себе, малече!” за участю дітей, педагогів та батьків.

У кожній віковій групі оформлені куточки щодо профілактичної роботи з дітьми з питань дорожньо – транспортного травматизму, правил пожежної безпеки, правил поведінки під час прогулянок тощо. Питання профілактики дитячого травматизму розглядались на батьківських зборах, виробничих нарадах. У методичному кабінеті в достатній кількості є необхідний матеріал для роботи з дітьми. У батьківських куточках є необхідна інформація для батьків. Вихователі вчасно проводять з батьками профілактичні бесіди, консультації щодо охорони життя і здоров’я дітей.

Провівши аналіз роботи закладу встановлено, що робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується відповідно вимогам БКДО, Закону України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, які спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників  певної життєвої компетентності.  Усі педагогічні працівники закладу суворо дотримуються “Інструкції щодо охорони життя і здоров’я дітей”.

Протягом року адміністрація закладу та педагогічний колектив оновлюють матеріально – технічну базу, працюють над створення розвивальних локацій, наповнюваністю груп відповідно до Типового переліка, необхідного обладнання в ЗДО.

Відповідно до рішень педагогічних рад, хочеться відзначити, що діти ще не є достатньо соціально досконалими та комунікативно розвиненими особистостями.

Тому рекомендовано, всім педагогам:

        активізувати роботу над проблемою ігрової діяльності дошкільників; постійно працювати над забезпеченням психолого-педагогічних умов.

Гурткова робота.

В дошкільному закладі у 2018-2019  н.р. функціонувала гурткова робота, яка відбувалася на групах згідно парціальних програм:

 • «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І.І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М.)

Група №4

 • «Цікаві шашки», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. – Семизорова В.В., Романюк О.В.)

Група №10, 11

 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку / Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик;

Група №9, 12

 • Арт – студія “Кольоровий світ” за програмою “Радість творчості” – програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку/ Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик.

 Керівник гуртка – Скаченко І.Л.

 • Крафт – майстерня “Дитячі фантазії” за програмою “Радість творчості” – програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку/ Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик.

Керівник гуртка – Соломаха Н.І.

 • Театр мод “Перлинка” за програмою Дитяча хореографія” – програма та навчально – навчально методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей.

Керівник гуртка – Онищенко О.В

Гурткова робота по віковим групам:

Ранній вік : гурток «Забавляночка» за програмою розвитку дітей від перенатального періоду до 3 –х років  «Оберіг» ( А.М.Богуш)

Молодший вік :

Гурток « Малятко здоров’ятко» – за прогрпамою з основ здоровья та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати , про себе треба дбати» ( Л.Лохвицька)

 Середній дошкільний вік:

Гр. №4

Гурток « мандрівники Україною» за програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (Кичата І.І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М.)

 «Україна – моя Батьківщина»,

гр. №5

«  Моральні намистинки» за програма з морального виховання дітей дошкільного віку ( любов Лохвицька.)

«Скарбниця моралі»  

Гр №13

  майстерня « Петриківочка»

 – за програмою художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку/ Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик “Радість творчості”  .

Старший дошкільний вік :

Гурток- студія «ми актори»- за програмою з організації театралізованої діяльності в ЗДО « Грайлик» (Оберезіна О.)

Гурток «Шахівничка» за програмою з навчання дітей старшого дошкільного віку в гру в щахи «Мудрі шахи» ( В. Симизорова  .)

Проте, хочеться відзначити, що гурткова робота на групах відбувалася в не на достатньому  стані. Тому рекомендовано: активізувати роботу вихователям всіх вікових груп у 2019 – 2020 н.р.

Цікаво і весело пройшли загально садові розваги: «Осінній ярмарок», «Завітала в гості осінь золота», «Новорічна казка», театральне дійство – «зустрічаємо  Святого Миколая»,  Різдвяна хода (колядки, щедрівки), тематичні свята – «В гостях у Веснянки», випускний бал «Прощавай країна дитинства», день сміху, день Матері, свято “Вишиванки” та інші, які провели: музичні керівники – та  керівник гуртка Онищенко О.В.

Значно покращилося оснащення педагогічного процесу: поновлено картотеки дидактичних ігор згідно нової програми «Українське дошкілля», картотека посібників згідно Листу МОН «Про перелік навчальної літератури для використання у дошкільних навчальних закладах, виготовлені атрибути до сюжетно-рольових ігор, теки з лексичними темами, сучасні розвивальні авторські ігри та посібники з сенсорного розвитку для різних вікових груп.

Протягом навчального року практичним – психологом Хизун К.І. приділялася велика увага адаптації новоприбулих дітей. З питань полегшення адаптації  дітей до дошкільного закладу проведені індивідуальні консультації з батьками, у ході яких відносно кожної дитини були розроблені індивідуальні заходи подолання труднощів в даному процесі. Також систематично здійснювалася корекційно-відновлювальна  робота з дітьми у спеціальних групах  дітей,   та попереджувальна робота з дітьми старшого віку щодо підготовки до шкільного навчання. Згідно з планом роботи проводилася просвітницька робота всіх учасників освітнього процесу.

Для ефективної та систематичної роботи в закладі проводилися різні види моніторингу. При плануванні методичного моніторингу з вихователями, враховувався принцип диференціації, в залежності від рівня фахової компетенції та педмайстерності. Під час вивчення стану освітньої діяльності були виявлені позитивні результати у вихователів: Куртєєва В.А., Місюра С.В., Щеглова І.Г., Резніченко І.Я., Таран Н.М.

У 2018-2019 навчальному році в дошкільному закладі проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь та навичок відповідно до вимог  Базового компоненту, програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Освітній процес в закладі передбачає чергування різних видів діяльності відповідно до наказу МОН від 20.04.2015р №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дітей в ДНЗ».

Для визначення рівня компетентності дітей та динаміки розвитку І раз на квартал (вересень, січень, травень) проводилось моніторингове дослідження на групах за усіма освітніми лініями. Вихователями груп використовувався затверджений на педагогічній раді №1 від 31.08.2018р. інструментарій за методичним посібником «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з базовим компонентом дошкільної освіти (за заг. ред. Т.В. Киричук, О.М. Кулик, Н.М. Шаповал), в якому висвітлені основні розділи чинної програми за рекомендованими методиками, критеріями в яких є показники засвоєння знань та набуття практичного досвіду дітей.        

Під час діагностики було обстежено 257 дітей дошкільного віку.

На кінець навчального року вихователями груп раннього віку №1,3 (Литвинова В.В., Кулініч О.М. – №1, Резніченко І.Я. – №3) було виявлено покращений результат за основними завданнями програми «Українське дошкілля».

Моніторингове дослідження груп раннього віку (групи №№1,3)

за освітніми лініями Базового компоненту (травень 2019 н.р.)

Освітні лінії   Низький рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
Особистість дитини 12 32 39 17
Дитина у соціумі 7 37 23 34
Дитина в природному довкіллі 17 38 33 12
Дитина в світі культури 12 36 34 19
Гра дитини 10 20 29 41
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 17 29 37 18
Мовлення дитини 19 47 24 10

Підвищення рівня засвоєння програмових вимог прослідковується з усіх освітніх ліній розвитку. Але слабкі показники у таких освітніх лініях: гра дитини,  дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, мовлення дитини, які потребують подальшого вдосконалення.

Моніторингове дослідження груп №2, 4, 5 молодшого віку за

освітніми лініями Базового компоненту (травень 2019 н.р.)

Освітні лінії Низький рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
Особистість дитини 9 76 13 4
Дитина у соціумі 9 83 6 4
Дитина в природному довкіллі 11 81 5 4
Дитина в світі культури 7 72 18 4
Гра дитини 3 78 16 4
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 14 70 13 4
Мовлення дитини 16 56 25 4

Результати моніторингового дослідження молодших груп на кінець навчального року гр. № 2, 4, 5  (вихователі Свєтська В.О., Тимофієва О.О., Матвієнко Л.Б., Таран Н.М. ) показали позитивну динаміку  з освітніх ліній Базового компоненту. А саме в роботі з молодшими дошкільниками потребує подальшого вдосконалення розвиток соціально-моральних якостей, розвитку пізнавальної активності в природному довкіллі; необхідно продовжити роботу щодо формування в дітей уявлення про предмети рукотворного світу, працю дорослих. Залишається проблема з розвитку мовлення. Запропоновано батькам діти, яких мають вади мовлення звернутися до вузьких спеціалістів.

Моніторингове дослідження груп середнього віку

за освітніми лініями Базового компоненту (групи №11,12)

(травень 2019 н.р.)

Освітні лінії Низький рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
Особистість дитини 0 37 45 19
Дитина у соціумі 6 49 38 9
Дитина в природному довкіллі 10 33 45 13
Дитина в світі культури 15 49 28 9
Гра дитини 0 52 37 12
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 16 34 33 16
Мовлення дитини 29 45 26 0

Реалізація Базового компоненту через програму «Українське дошкілля» в групах 5-го року життя групи №11,12 (Гулінська Л.В., Кириченко О.В.,  Гудкова І.О.) на кінець навчального року показала покращений результат.

Реалізація Базового компонента через програму «Українське дошкілля» в спеціальних групах № 7, 8, 9, 10 ( Куртеєва В.А., Радзівіл Т.П., Місюра С.В., Богонос О.А.)  на кінець навчального року маємо такі показники:

Моніторингове дослідження груп середнього віку

за освітніми лініями Базового компоненту

(групи №№7 ,8,9,10 спеціальні групи)

(травень 2019н.р.)

Освітні лінії Низький рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
Особистість дитини 5 76 19 0
Дитина у соціумі 18 49 33 0
Дитина в природному довкіллі 18 49 22 0
Дитина в світі культури 29 63 19 0
Гра дитини 10 62 29 0
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 18 58 24 0
Мовлення дитини 18 63 19 0
Моніторингове дослідження груп старшого дошкільного віку за освітніми лініями Базового компоненту (травень 2019 н.р.)                  (гр. №№7,8,9,10 ст.вік )
Освітні лінії Низький рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
Особистість дитини 6 30 33 31
Дитина у соціумі 7 30 42 22
Дитина в природному довкіллі 13 28 36 24
Дитина в світі культури 15 26 44 16
Гра дитини 0 25 46 30
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 15 26 22 38
Мовлення дитини 15 30 37 14

Реалізація Базового компонента через програму «Українське дошкілля» в групах старшого віку № 6,13 (Вавелюк О.М., Щеглова І.Г., Аніскіна О.В.)  на кінець навчального року маємо такі показники:

Моніторингове дослідження груп старшого віку за освітніми лініями Базового компоненту травень 2019н.р.

Освітні лінії Низький рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
Особистість дитини 8 22,5 9 60
Дитина у соціумі 8 23 7,5 64,5
Дитина в природному довкіллі 5,5 20,5 21,5 52
Дитина в світі культури 4 26,5 45,5 24
Гра дитини 4 24,5 13,5 58
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 8 13 26,5 52,5
Мовлення дитини 13 30 15 42

Узагальнений результат педагогічного обстеження дітей  усіх груп (окрім дітей раннього віку)

по КЗДО КТ №60 КМР маємо такі результати:

Освітні лінії вересень січень травень
Особистість дитини 25% 13% 5%
Дитина в соціумі 21% 13% 8%
Дитина у природному довкіллі 34% 16% 11%
Дитина у світі культури 35% 18% 10%
Гра дитини 17% 10% 3%
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі  37% 20% 12%
Мовлення дитини 49% 25% 16%

Моніторинг результатів діяльності дітей, який проходив впродовж року, дозволив простежити розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей, їх рухової активності, визначити результативність проведеної роботи.

Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально – духовного розвитку вихованців. Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив значні якісні зрушення в інтелектуально-мотиваційній структурі діяльності вихованців: зросла активність дітей у творчих іграх, значно поліпшились комунікативні навички, зросла пізнавальна активність, посилилась здатність дітей до вольових дій.

За результатами моніторингу досягнень дітей дошкільного віку формуються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану освітньої діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю.

 Правильно здійснений контроль допомагає творчому зростанню вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню і поширенню педагогічного досвіду, виявляє недоліки у освітньому процесі  і дає можливість педагогам вчасно їх усувати.

 Вихователі проводять фронтальні, підгрупові та індивідуальні заняття відповідно до програмного змісту, до віку і рівня розвитку дітей. Працюючи з дітьми, педагоги використовують різноманітні методи і прийоми, якісний і яскравий матеріал, дидактичні ігри та експерименти. Під час спеціально – організованої діяльності діти засвоюють способи пізнання (запам’ятовування, порівняння, аналіз результатів роботи), проявляють інтерес, активність, самостійність.

Але поряд із позитивним досвідом роботи вихователів було виявлено і певні недоліки.

Підвищення рівня засвоєння програмових вимог прослідковується з усіх освітніх ліній розвитку. Але слабкі показники у таких освітніх лініях: гра дитини, мовлення дитини, які потребують подальшого вдосконалення а саме:

 • Звертати увагу на те, щоб створювати для дітей розвивальне мовленнєве середовище, розвивати комунікативні здібності.
 • Потребує подальшого удосконалення робота з дітьми з зв’язного мовлення, щоб діти могли відповідати на запитання за змістом картини, казок.
 • Розвивати елементи наочно – образного мовленнєвого мислення.
 • Розвивати діалогічне та монологічне мовлення, побудову висловлювань (описи, розповідання), використовувати схеми описових розповідей, використовувати театралізовано – ігрову діяльність, де діти намагатимуться  передавати свої враження від оточуючого.
 • Формувати потребу в пізнавальної активності збагачувати сенсорні еталони, формувати спостережливість, розвивати чуттєвий досвід
 • Створювати для дітей умови для розвитку фольклору, розумінню змісту народних казок, розгляд ілюстрацій. Більше використовувати ігри – імпровізації, драматизації, покази настільного театру, інсценування,
 • Обов’язково використовувати куточок прикрашання. Також створювати для розвитку інтеграції різних видів образотворчої діяльності з її сенсомоторної  та художньої діяльністю.
 • Звертати увагу на характерні особливості вікового розвитку дитини.
 • Використовувати елементи самострахування.

У порівнянні з проведеною діагностикою з початку навчального року та на  кінець навчального року окреслилась позитивна динаміка щодо засвоєння дітьми знань, умінь та навичок з усіх освітніх лініях Базового компоненту. Але вихователям старших груп необхідно удосконалити роботу щодо зв’язного мовлення: розвивати вміння будувати самостійні висловлювання різних типів (опис, розповідь, переказ), надавати дітям відстоювати свою думку, аргументувати. Належну увагу приділяти формуванню соціально-комунікативної компетентності дитини, розвитку самосвідомості, обізнаності в навколишньому середовищі.

Основними причинами недостатньої результативності знань, вмінь і навичок у дітей стали: часті захворювання, не регулярне відвідування дитячого садка, підвищення гіперактивність, відсутність контакту з батьками.

Згідно отриманих результатів, складено план заходів щодо координації подальшої педагогічної діяльності, намічено напрямки роботи, надано консультації для батьків.

Можна зробити висновок, що підготовка старших дошкільників до шкільного навчання була достатньою, про те хочеться зауважити що у дітей виникають труднощі під час зверненого українського мовлення.

Пріоритетними завданнями з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний рік залишаються:

-подальша робота за програмою розвитку мовлення дітей дошкільного віку;

-реалізація завдань по наступності між дошкільним закладом та школою;

-формування моральних, духовних якостей та життєвої компетенції дітей через ігрову діяльність;

-приділити увагу інформаційно-комунікативній освіті дітей для забезпечення їх успішної адаптації в школі;

-здійснювати  виховання в дітях патріотизму і толерантності до людей різних національностей;

-розвивати пізнавальну активність, екологічну, комунікативно-мовленнєву компетентність та логічне мислення;

-індивідуальна робота з дітьми;

-виховувати   звукову культуру мовлення та творчу активність;

-формувати у дітей розуміння української мови під час освітньої діяльності та у повсякденному житті;

-формувати елементарну компетентність з питань безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

-враховувати психофізіологічні особливості дошкільників.

Формування ціннісного ставлення дітей до власного здоров`я – одне із важливих завдань, поставлених БКДО.  Тому маємо дбати не лише про зовнішній оздоровчий вплив, а й навчити дитину розуміти свій організм і свідомо сприяти його функціонуванню.

Колектив закладу продовжує впроваджувати  в педагогічну діяльність основні завдання програми з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Казкова фізкультура». В закладі створена модель оздоровлення дошкільників, за якою вихователі використовують традиційні та емоційно насичені засоби: ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, фізкультурні розваги, вправи на релаксацію м’язів та музично – ритмічні рухи. Чільне місце в забезпеченості достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Більшість вихователів відповідно поставилися до визначення часу проведення рухової активності під час прогулянок.

Адміністрація закладу постійно проводить аналіз захворюваності дітей по групах з відображенням на стенді «Екран захворюваності». Вихователі ведуть індивідуальні листки здоров’я на кожного вихованця та екрани захворюваності.

Проблема збереження здоров’я підростаючого покоління спонукає до пошуку шляхів формування у дошкільнят розуміння цінності здоров’я та здорового способу життя. На сучасному етапі наш заклад визначив необхідність впровадження методики формування здоров’язберігаючої компетентності дітей дошкільного віку.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з трудовим колективом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес  здійснювався, беручі до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці, Ради дошкільного закладу.

Протягом навчального велась планомірна робота з працівниками та батьками щодо організації безпечного перебування дітей в умовах дошкільного закладу та вдома.

З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з населенням щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу в побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності населення в дошкільному навчальному закладі були сплановані та проведені: «Місячник безпеки життєдіяльності серед учасників навчально- виховного процесу», Дні цивільного захисту та «Тиждень безпеки дитини».

В методичному кабінеті організована виставка методичної літератури, оформлений куточок на допомогу вихователям. Проведення практичних тренінгів з евакуації вихованців і працівників ДНЗ на випадок надзвичайної ситуації засвідчили, що вихователям необхідно враховувати «вікові жахи дітей», які властиві дошкільнятам з причин малого досвіду життя та великого уявлення. За результатами проведених навчальних тренувань евакуацій зроблено висновок про необхідність додаткового відпрацювання своєчасного інформування про надзвичайну ситуацію та порядок і послідовність дій під час евакуації.

Серйозна увага у дошкільному закладі приділяється роботі з батьками.  Проводилися анкетування, бесіди-інформації про профілактику загибелі дітей на дорозі, про поводження дітей у побуті, питань прищеплення дітям розуміння бережливого відношення до свого здоров’я. Батьки мали змогу ознайомитися зі змістом тематичної виставки з питань безпеки дорожнього руху, а також залучалися до конкурсів малюнків на дану тематику. Проведені тематичні інструктажі, надані рекомендації та практичні поради.

Дотримання техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм обов’язкова умова для створення безпечних умов для учасників навчально- виховного процесу. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було призначено відповідальних за ТБ та охорону праці в закладі, проводяться навчання та перевірка знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з пожежної безпеки, надання першої долікарської медичної допомоги, ОП. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та  складаються акти.

Таким чином, контроль із питань з охорони праці та безпеки  життєдіяльності у ЗДО в 2018-2019 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізувався  адміністрацією.

В закладі систематично ведеться робота по соціально – педагогічному патронату. Вирішення завдань з цього питання є невід’ємною частиною по роботі з громадськістю. Загалом суспільним дошкільним вихованням охвачені майже 100% дітей 5 річного віку, які мешкають в даному мікрорайоні. Залишається гострою проблема відвідування дітей удома, особливо сімей  «групи ризику» та забезпечення інформованості батьків щодо здобуття дошкільної освіти шляхом використання ІКТ технологій та консультативного пункту.. Для поширення серед батьків знань про дошкільну освіту, вважаємо необхідним активніше залучати батьків до участі в житті вихованців. Для забезпечення ефективних результатів по роботі з батьками необхідно використовувати новітні освітні технології, які допоможуть їм опанувати ціннісне ставлення до розвитку особистості дитини.

У дошкільному закладі діє Рада ЗДО, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньої роботи, поліпшення умов перебування дітей в закладі, питання звернення  , звітування та різне.

Батьки вихованців стали активними учасниками життя дошкільного закладу: приймають участь в проектах, групових батьківських зборах та консультаціях. Слід відмітити, що загальні заходи в ЗДО (загальні батьківські збори, конференції) відвідуються батьками не так активно.

Дбаючи про педагогічний всеобуч, педагоги закладу пропонували батькам консультації з різних питань, проводили тематичні виставки, батьківські збори, виготовили брошурки та міні – журнали з актуальними темами виховання. В батьківських вітальнях постійно оновлюється інформація щодо життєдіяльності та особливості розвитку вихованців групи.  З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей педагогічно – освітня  робота з батьками здійснюється через проведення інструктажів та виготовлення ширм – пересувок з тем охорони життя. Протягом року на базі закладу було організовано роботу консультативного центру, де члени родин вихованців мали можливість отримати відповіді на безліч запитань по підготовці дітей до школи. Але цей напрямок потребує глибокого вивчення та нових напрямків роботи .

Провівши аналіз роботи закладу встановлено, що робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується відповідно вимогам БКДО, Закону України “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, які спрямовують роботу педагогів на формування у дошкільників  певної життєвої компетентності.  Усі педагогічні працівники закладу суворо дотримуються “Інструкції щодо охорони життя і здоров’я дітей”.

Нормативно – правове забезпечення закладу відповідає всім вимогам та нормам.

Протягом року адміністрація закладу та педагогічний колектив оновлюють матеріально – технічну базу, працюють над створення розвивальних локацій, наповнюваністю груп відповідно до Типового переліка, необхідного обладнання в ЗДО.

Таким чином, аналіз роботи ЗДО за 2018-2019 навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на досягнення дітей та результативність роботи з кадрами та. 

Аналіз виконання річного плану роботи ЗДО у 2018-2019р. показав, шо деякі його розділи виконані – частково. Заплановані заходи ретельно проаналізовані і враховані під час складання плану роботи на новий 2019-2020 навчальний рік.

Порівнюючи аналіз виконання річного плану роботи  у 2018-2019 н. р. з попередніми роками, можна констатувати, що цього навчального року майже всі заплановані заходи виконані.

Вважаємо, що роботу педагогічного колективу можна оцінити як результативну і ефективну.

Інформація про педагогів КЗДО КТ №60 КМР

на 2019 – 2020 навчальний рік

№ п/п ПІП Дата народ ження Посада Категорія, тарифний розряд,  рік
  Кузьма Наталя Віталіївна 15.12. 1960 Завідувач   «Спеціаліст вищої категорії» «Старший вихователь» 2009
  Остапішина Лариса Григорівна   17.12. 1960 Вчитель- логопед «Спеціаліст вищої категорії» «Учитель-методист» 2005
  Кошелєва Любов Володимирівна 02.03 1966 Вчитель-дефектолог «Спеціаліст вищої категорії» «Учитель-методист» 2016
  Гудкова ІринаОлександрівна.   30.04. 1963 Вихователь «Спеціаліст вищої категорії»
  Курило Ганна Петрівна 13.08. 1991 Вихователь – методист «Спеціаліст другої категорії»
  Кочережко Тетяна Миколаївна 02.09. 1985 Вихователь – методист «Спеціаліст другої категорії»
  Радзівіл Тетяна Петрівна 11.03. 1987 Вихователь «Спеціаліст другої категорії»
  Куртєєва Валентина Анатоліївна 05.10. 1963 Вихователь 11 тариф. Розряд «Вихователь-методист» 2003
  Резніченко Інесса Ярославівна 11.02. 1972 Вихователь 11 тариф. Розряд «Вихователь-методист» 2008
  Літвінова Вікторія Валеріївна 29.03 1969 Вихователь 11 тариф. розряд
  Щеглова Інна Геннадіївна 30.09. 1970 Вихователь 11 тариф. розряд
  Таран Надія Михайлівна 8.04. 1947 Вихователь 11 тариф. розряд
  Вавелюк Оксана Миколаївна 22.07. 1976 Вихователь 11 тариф. розряд
  Богонос Ольга Анатоліївна 01.09. 1996. Вихователь 11 тариф. розряд
  Гулінська Лариса Володимирівна 30.03. 1966 Вихователь 11 тариф. розряд
  Грицун Юля Володимирівна 01.01. 1989 Вихователь 11тарифний розряд
  Остапець Оксана Олегівна 04.08. 1998 Вихователь 11 тарифний розряд
  Ульянова Катерина Сергіївна 24.06. 1991 Вихователь 11 тарифний розряд
  Коновалова Ольга Володимирівна 01.03. 1992 вчитель-логопед 11 тарифний розряд
  Свєтська Валентина Олександрівна 07.11. 1984 Вихователь 11 тарифний розряд
  Cкаченко Ірина Леонідівна 17.07. 1967 Керівник гуртка 11 тарифний розряд
  Кириченко Олена Віталіївна 01.06. 1978 Вихователь 10 тарифний розряд
  Кулініч Олена Миколаївна 17.11 1968 Вихователь 10 тариф. розряд
  Місюра  Світлана Володимирівна 27.04.  1961 Вихователь 10 тариф. розряд
  Тимофієва Оксана Олегівна 05.01. 2000 Вихователь 10 тарифний розряд
  Шеремет Катерина Володимирівна 15.01. 2000 Вихователь 10 тарифний розряд
  Біжик  Ірина Іванівна 13.08 1960 Вихователь 10 тарифний розряд
  Соломаха Наталя Іванівна 11.10. 1951 Керівник гуртка 9 тарифний розряд
  Онищенко Оксана Володимирівна 21.11 1972 Керівник художній 9 тарифний розряд
  Кривонос Людмила Павлівна 29.09. 1998 музичний керівник 9 тарифний розряд
  Градова Олена Павлівна 03.06. 1971 Музичний керівник 9 тарифний розряд
  Дем’яненко Наталя Олександрівна 04.05. 1979 Вихователь 9 тарифний розряд
  Андрух Тетяна Юріївна 03.09. 1973 Вихователь 9 тарифний розряд

БЛОК 1.2. ЗАВДАННЯ КЗДО КТ №60 КМР НА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Враховуючи аналіз роботи закладу за минулий рік, виявлених недоліків, досягнень, запитів батьків та вимог Базового компонента дошкільної освіти та державної програми розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” педагогічний колектив планує спрямовувати свою діяльність у 2019 – 2020 навчальному році на розв’язання таких пріоритетних завдань: 

 1. Розпочати роботу над проблемою становлення соціальної компетентності дитини шляхом формування основ морально – духовних якостей.
 2. Продовжити роботу над розвитком мовлення дошкільників, засобами українського дитячого фольклору.
 3. Систематизувати процес урізноманітнення фізкультурно – оздоровчої роботи з дошкільниками шляхом формування уявлень про здоров’я,  здоровий спосіб життя та розвиток інтересу до фізичної культури та спорту.
 4. Забезпечити організацію співпраці педагогів з родинами вихованців, як гарант особистісного зростання.

Розділ 2. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

БЛОК 2.1. ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Прим.
1. “Завдання педагогічного колективу на 2019 – 2020 навчальний рік” Серпень    
1.1. Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності педагогічного колективу за навчальний рік та оздоровчий період 2018– 2019рр.   Завідувач Кузьма Н.В.  
1.2. Обговорення та затвердження плану роботи закладу, пріоритетних напрямків роботи на 2019 – 2020 навчальний рік.   Завідувач Кузьма Н.В.  
1.3. Затвердження освітніх, парціальних програм, календарно – тематичного планування, розкладу занять спеціально – організованої діяльності та гурткової роботи, графіки роботи та матеріали моніторингових досліджень вузьких спеціалістів закладу.   Завідувач Кузьма Н.В.    
1.4. Готовність закладу дошкільної освіти до нового навчального року (довідка за результатами комплексного моніторингу діяльності груп) та самоаналіз педагогів по підготовці до нового навчального року.   Вихователь – методист Кочережко Т.М.  
2. “Формування морально – духовних цінностей в процесі соціалізації дошкільника” Листопад    
2.1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.   Завідувач Кузьма Н.В.  
2.2. Створення оптимальних умов для морально – духовного розвитку особистості дошкільника.   В/м Курило Г.П.    
2.3. Методичний тренінг “Виховання людяності – проблема сучасності”.   Таран Н.М.  
2.4. Анкетування педагогів з проблеми “Моральне виховання в повсякденному житті”.     Ульянова К.С.  
2.5. Стан роботи з морально – духовного розвитку дітей дошкільного віку (довідка за результатами тематичного моніторингу).   В\м Кочережко Т.М.  
3. “Різноманіття оздоровчих технологій – умова і результативність фізичної досконалості дитячого організму” Лютий    
3.1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.   Завідувач Кузьма Н.В.  
3.2. Модель роботи ЗДО: “Центр здоров’я дитини”.    В/м Курило Г.П.  
3.3. Довідка за результатами  тематичного моніторингу “Використання різноманітних оздоровчих технологій для  формування у дошкільників інтересу до фізичної культури та спорту”.     В/м Кочережко Т.М.  
3.4. Інформаційна скарбничка “Навігатор здоров’я” – який передбачає шляхи та напрямки оздоровлення дошкільників в умовах ЗДО та сім’ї.   Макарова Л.О.  
4. «Про підведення підсумків освітньої роботи в дошкільному закладі» Травень    
4.1 Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.   Завідувач  
4.2. Результати моніторингу аналізу якості та результативності освітньої діяльності колективу ЗДО у 2019-2020 навчальному році.   Завідувач Кузьма Н.В., в/м  
4.2.1. Звіт вихователя – методиста: “Узагальнені результати засвоєння дітьми дошкільного віку вимог державної програми “Українське дошкілля” та БКДО”. Аналіз виконання завдань освітніх, парціальних програм, форм роботи за  пріоритетними напрямками ЗДО.   В/м Кочережко Т.М., Курило Г.П.  
4.2.2. Звіт практичного – психолога: “Аналіз показників готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі”.   Пр. психолог    
4.2.3. Звіт старшої медичної сестри: “Аналіз захворюваності дітей та розподіл дошкільників за групами здоров’я”.   Ст. мед. сестра Кошман О.В.  
4.2.4. Звіт інструктора з фіз. виховання: “Показники засвоєння основних рухів та державних нормативів дітьми дошкільного віку”.   Інструктор з фіз. виховання  
4.2.5. Звіт вчителя – дефектолога та вчителів – логопедів: “Аналіз виконання завдань корекційної роботи з дітьми дошкільного віку за результатами моніторингу”   В/д Кошелєва Л.В. В\л Остапішина Л.Г., Коновалова О.В.  
4.3. Обговорення та схвалення проекту плану літньої оздоровчої кампанії.   Завідувач  
4.4. Анкетування педагогів щодо визначення пріоритетних завдань на наступний навчальний рік.   Завідувач, В/м  

БЛОК 2.2. ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Прим.
СЕМІНАР – ПРАКТИКУМ
1. “Український дитячий фольклор, як засіб мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку” Грудень    
1.1. “Як досягти чіткої вимови? Допоможе фольклор!” (експрес – інформація)   В\л Коновалова О.В.  
1.2. Практикум “План на день”   В/м Кочережко Т.М.  
1.3. Вправа: “Хто швидше скаже?”; Вправа: “Відгадай лічилку”; Вправа: “Добери риму”.     Гудкова І.О.  
1.4. Підведення підсумків. “Прислів’я – багатовікова мудрість народу!”   В\м Курило Г.П.  
2. “Правила успішного  спілкування з батьками” Квітень    
2.1. “Взаємодія дошкільного закладу та сім’ї: шляхи оптимізації та досвід”.
(Повідомлення)
    Резніченко І.Я.  
2.2. “Сучасні провідні функції сім’ї”. (Експрес-інформація)   Тимофієва О.О.  
2.3. Робота за таблицею «Критерії підвищення педагогічної культури батьків»   В/м Кочережко Т.М.  
2.4. Підведення підсумків. Пам’ятка “Караючи, подумай: “А для чого?”   В/м Курило Г.П.  
ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ
1. “Полегшення адаптації дітей до умов соціального виховання” Жовтень Пр. Психолог    
2. “Формуємо психологічне здоров’я дошкільників” Січень Пр. Психолог    
3. Методичний колаж “Імідж сучасного дошкільного навчального закладу” Квітень Пр. Психолог    
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ
1. “Сучасна дитина, яка вона?” Вересень В\м Кочережко Т.М.    
2. “Моральні намистинки, для маленької дитинки” Жовтень Вавелюк О.М.  
3. “Дітям про їхні права” (міні – брифінг) Листопад Кулініч О.М.  
4. “Вплив народного фольклору – на процес розвитку словника у дітей дошкільного віку”. Грудень Радзівіл Т.П.  
5. “Формування основ здорового способу життя дітей дошкільного віку шляхом використання різних нетрадиційних засобів”. Січень Богонос О.А.  
6. “Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників?” Лютий В\м Курило Г.П.  
7. “Педагоги і батьки – творчий тандем”. Березень Місюра С.В.  
8. “Формування мотиваційної готовності дітей  з мовленнєвими порушеннями до навчання у школі” Квітень В/л Коновалова О.В.    
9. “Безпека життєдіяльності дитини – завдання БКДО” Травень В\м Кочережко Т.М.  
        РОБОТА З МОЛОДИМИ ПЕДАГОГАМИ ШКОЛА МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ
1. “Моя професія – вихователь” Вересень Вихователь – методист    
1.1. Професійні обов’язки вихователя – основа успішної роботи з дітьми (ознайомлення з нормативно – правовими документами, державними стандартами, напрямами діяльності ЗДО)   В\м Кочережко Т.М. Курило Г.П.  
1.2. Мистецтво спілкування з дітьми (призначення наставників для молодих педагогів)   В\м Кочережко Т.М. Курило Г.П.  
1.3. Знайомство з навчальними програмами  (ознайомлення з плануванням робочого дня педагога)   В\м Кочережко Т.М. Курило Г.П.  
2. “Цікавинки у роботі” Жовтень Вихователь – методист  
2.1. Пісочна терапія у роботі з дітьми   В\м Кочережко Т.М Курило Г.П.  
2.2. Крупотерапія – засіб розвитку дрібної моторики рук дошкільника   в/д Кошелєва Л.В.  
3. “Мова рідна, слово рідне” Листопад Вихователь – методист  
3.1. Форми роботи з дітьми з розвитку мовлення   В\л Коновалава О.В.  
3.2. Мовні ігри-вправи   Куртєєва В.А.  
3.3. Художнє слово в роботі з дошкільниками   Литвинова В.В.  
4. “Для вас, малюки!” Грудень Вихователь – методист  
4.1. Створення ігрового середовища в групі.   Щеглова І.Г.  
4.2. Організація гурткової роботи.   В/м Кочережко Т.М.  
5. “Природа і здоров’я.” Січень Вихователь – методист  
5.1. Використання здоров’язберігаючих технологій в роботі з дітьми.   Свєтська В.О.  
5.2. Методи роботи та форми проведення.   В/м Курило Г.П.  
6. “Сюжетно – рольова гра та її місце в житті дитини.” Лютий Вихователь – методист  
7. “Робота з батьками” Березень Вихователь – методист  
7.1. Організація роботи з батьками   В\м Кочережко Т.М.  
7.2. Розбір педагогічних ситуацій   В\м Курило Г.П.  
8. “Ігри в природі” Квітень Вихователь – методист  
8.1. Організація та проведення різних видів ігор в природньому середовищі.   Кириченко О.В.  
8.2. Методика проведення спостереження.   Гулінська Л.В.  
9. “Маленькі дослідники” Травень Вихователь – методист  
9.1. Дослідницька діяльність   В\м кочережко Т.М.  
9.2. Види дослідів.   В/м Курило Г.П.  
ВІДКРИТІ ПОКАЗИ
1. Сюжетно – динамічне заняття з елементами танцювально – ігрової гімнастики “Са – Фі – Дансе” Грудень Онищенко О.В.    
2. Інтегроване заняття «Доторкнися серцем до природи» Грудень Кириченко О.В.  
3. Майстер-клас для батьків:
«Як розвивати мовлення
дітей за допомогою
художніх творів»
Січень Курило Г.П.    
4. Творча зустріч з О. Логіновою «Дерево дитинства» Січень Вавелюк О.М.  
5. Семінар – практикум для
батьків: «Мистецтво
виховувати в дитині
доброту»
Січень Кочережко Т.М.  
6. Кон -я: “Мовлення та спілкування. Мовленнєві ситуації.”  “Секрети усного мовлення чи чому вчитися у артистів”. Лютий Остапішина Л.Г.      
7. «Маленькі умільці відтворюють обряди і традиції українського народу» (з елем.  народної праці) Лютий Таран Н.М.  
8. Кон-я: “Образотворче мистецтво, як засіб реалізації художньо-творчого потенціалу дітей дошкільного віку” Лютий Скаченко І.О.  
9. Консультація – практикум:
“Як навчити дитину самостійно гратися та прибирати за собою іграшки?”
Березень   Кузьма Н.В.      
10. Кон-я: “Різновиди художньої аплікації для творчого потенціалу у дітей дошкільного віку ” Березень Соломаха Н.І.  
11. Відкрите заняття з грамоти “Подорож до країни Звукляндії” Березень Остапішина Л.Г.  
12. Індивідуальне заняття: “Усунення дизартрії у дитини середнього дошкільного віку” Квітень Коновалова О.В.  
13. Майстер – клас: “Орфоепія. Правила вимови наголосу”. “Інтонація та логічне мислення” Квітень Остапішина Л.Г.      
14. Індивідуальне заняття з дітьми ЗПР, засобами мнемотехніки. Квітень Кошелєва Л.В.  
15. Свято вишиванки Травень Онищенко О.В.  

БЛОК 2.3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ

МЕТОДИЧНА СЕРЕДА
1. “Обговорення з педагогами новинок літератури та матеріалів педагогічних видань, зміни в нормативно – правовій базі закладу” Щомісяця В/м Кочережко Т.М.,  Курило Г.П.  
2. “Аналіз діяльності освітньої діяльності” Щомісяця В/м Кочережко Т.М.,  Курило Г.П.  
ТВОРЧА ГРУПА
1 Визначити завдання V (Підсумкового) етапу роботи ЗДО над обласною науково – методичним проектом “Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства”. Склад групи: вихователь – методист: Курило Г.П., Кочережко Т.М.; вихователі: Куртєєва В.А., Гудкова І.О.; вчитель-дефектолог: Кошелєва Л.В.; вчитель – логопед: Остапішина Л.Г., Коновалова О.В.; Практичний психолог:
1.1 Обговорення плану роботи творчої групи, розподіл обов’язків, підбір форм та методів роботи на підсумковому етапі. Вересень Вихователь -методист  
1.2 Провести моніторингове дослідження “Коло життєвого балансу” – щодо визначення ефективності впроваджених форм і методів роботи.    Грудень Вихователь – методист  
1.3 Засідання творчої групи      
  Засідання 1. “Мультимедійні мнемотаблиці: Казки з використанням елементів мнемотехніки.” Жовтень     Кошелєва Л.В  
  Засідання 2. “Мультимедійні презентації з розвитку звукової культури мовлення дошкільників.” Березень Остапішина Л.Г.  
  Засідання 3. “Психогімнастика з гіперактивними дітьми, як засіб соціалізації.” Квітень Пр. психолог  
  Засідання 4. “Мультимедійні ігри для дітей з важкими вадами мовлення”.  Травень Коновалова О.В.  
                             ЗАГАЛЬНОСАДОВІ ВИСТАВКИ  
1. Виставка-огляд спільних поробок дітей разом з батьками “Осінні фантазії”. Жовтень Методист, вихователі  
2. Виставка-огляд об’ємних новорічних прикрас, виготовлених батьками разом з дітьми “Феєрія Нового Року!” Грудень Методист, вихователі  
3. Виставка-огляд поробок виготовлених дітьми разом з батьками “Розмаїття свята Великодня”. Квітень Методист, вихователі  
ТВОРЧІ ЗВІТИ
1. Творчі звіти педагогів, що атестуються Березень АК  
2. Творчий звіт гурткової роботи, арт-студії та театру мод “Перлинка” Травень Соломаха Н.І. Скаченко І.Л. Онищенко О.В. План заходів

БЛОК 2.4. САМООСВІТА

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Прим.
1. Створити умови для самоосвіти педагогів Протягом року Методист  
2. Оновити методичну літературу відповідно чинних програм Протягом року Методист  
3. Затвердити перелік тем для самоосвіти педагогів дошкільного закладу Вересень Методист  
4. Проводити підписку фахових періодичних видань Листопад-Травень Методист  
5. Обговорення новинок літератури та матеріалів педагогічних видань за «круглим столом» Протягом року Методист  
6. Організувати взаємовідвідування педагогами занять та інших форм роботи з дітьми Протягом року Методист  
7. Скласти індивідуальні плани самоосвітньої роботи Забезпечити метод. літературою відповідно до  чинних програмОновити методичну підписку педагогічних видань;Скласти графік роботи педагогів для самостійної роботи з літературою в методичному кабінетіЗабезпечити участь педагогів у заходах на різних рівнях. Вересень Педагоги  
8. З метою підвищення фахової майстерності опрацювати шляхом самоосвіти: “БКДО” – 2012р.;Оновлену програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;інші нормативні і правові документи МОН України. Вересень Педагоги  
9. Проводити виставки – презентації науково – метод. літератури. 1 р. в квартал Методист  
10. Затвердити  теми самоосвіти для педагогів      
11. Мовленнєвий розвиток дітей старшого дошкільного віку з особливими потребами   Богонос О.А.  
12. Інноваційні технології у роботі з дітьми, з особливими потребами.   Радзівіл Т.П.  
13. Гра – основна діяльність дитини   Кулініч О.М. Литвинова В.В.  
14. Мовленнєвий розвиток дітей третього року життя   Ульянова К.С.  
15. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами зображувальної діяльності.   Грицун Ю.В.  
16. Морально – духовне виховання дошкільників   Таран Н.М.  
17. Інтерактивні методи навчання розвитку мовлення дітей   Куртєєва В.А.  
18. Дидактичні ігри, як засіб забезпечення сенсорного виховання дітей раннього віку   Тимофієва К.О.  
19. Соціалізація, як фактор становлення особистості дошкільника   Вавелюк О.М.  
20. Зв’язне мовлення у формуванні мовленнєвої компетенції старших дошкільників з порушенням мови   Місюра С.В.  
21. Формування екологічної культури дошкільників   Кириченко О.В.  
22. Становлення соціальної компетенції дитини шляхом формування основ духовно – моральних якостей.   Кочережко Т.М.  
23. Розвиток мовлення дошкільників засобами українського дитячого фольклору   Курило Г.П.  
24. Розвиток музичного слуху та відчуття ритму в дитини за системою Т. Тютюнникової   Кривонос Л.П.  
25. Дидактичні ігри, як засіб екологічного виховання дітей дошкільного віку.   Шеремет К.В.  
26. “Мультимедійні мнемотаблиці: Казки з використанням елементів мнемотехніки.”   Кошелєва Л.В.  
27. Використання мультимедійних засобів для оптимізації корекційної роботи з розвитку лексико – граматичних та фонетико – фонематичних засобів мовлення дошкільників   Остапішина Л.Г.  
28. Методи та прийоми корекційної роботи з подолання дизартрії у дітей середнього дошкільного віку   Коновалова О.В.  
29. Розвиток мовлення дошкільників через театралізовану діяльність   Свєтська В.О.  
30. Сенсорне виховання дошкільників через дидактичні ігри   Резніченко І.Я.  
31. Образотворче мистецтво, як засіб реалізації художньо – творчого .потенціалу дітей дошкільного віку   Скаченко І.Л.  
32. Різновиди художньої аплікації для творчого потенціалу у дітей дошкільного віку   Соломаха Н.І.  
33. Лялька – мотанка старовинна забава для сучасних дітей   Гудкова І.О.  
34. Петриківський розпис, як засіб розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку   Щеглова І.Г.  
35. Виховання національної свідомості у дітей дошкільного віку через українознавство   Гулінська Л.В.  
36. Соціалізація дошкільника через усну народну творчість   Дем’яненко Н.О.  
37. Виховання народною казкою   Андрух Т.Ю.  

БЛОК 2.5. АТЕСТАЦІЯ ТА КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ,

 УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ РАЙОНУ, МІСТА.

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Прим.  
  Видати наказ по КЗДО КТ №60 КМР про підготовку та проведення атестації у 2019-2020н.р. Вересень Завідувач    
  Затвердити склад атестаційної комісії: голова – завідувач Кузьма Н.В., заступник – голова ПК Біжик І.І.., секретар – Кочережко Т.М. члени комісії – Курило Г.П., Остапішина Л.Г., Кошелєва Л.В., Коновалова О.В. Вересень Завідувач    
  Ознайомити колектив ЗДО з графіком атестації. Типовим положенням про атестацію. Жовтень Завідувач, Секретар.    
  Атестувати у 2019-2020 н.р чергово таких педагогів: Вчитель – логопед – Остапішина Л.Г. Вихователь – Вавелюк О.М. Худ. керівника – Онищенко О.В. Позачергово: Вихователя – Курило Г.П. Вихователя – Кочережко Т.М. Жовтень-Березень   Атестаційна комісія    
  Затвердження плану проведення атестації педагогічних працівників. Жовтень Завідувач    
  Вивчити систему роботи педагогів, що атестуються. Жовтень-Березень Атестаційна комісія    
  Оформлення атестаційних листів Березень АК    
  Видати наказ по ЗДО за результатами атестації, ознайомити колектив. Квітень Завідувач    
  Подати заявку до районного відділу освіти на проходження курсів підвищення кваліфікації в 2020 році   Вересень Завідувач    
  Направити на курси підвищення кваліфікації в 2020 навчальному році таких педагогів: Завідувач– Кузьма Н.В. В/м – Курило Г.П. В/м – Кочережко Т.М. Вчителя-дефектолога – Кошелєва Л.В. Вихователь– Таран Н.М. За графіком Завідувач    
Участь у методичній роботі району, міста
  Для вихователів раннього віку (ЗДО №230) Впродовж року Ульянова К.С.    
  Для вихователів молодшого дошкільного віку (ЗДО №26) Впродовж року Шеремет К.В.    
  Для вихователів середнього дошкільного віку (ЗДО №113) Впродовж року Грицун Ю.В.    
  Для вихователів старшого дошкільного віку (ЗДО №175) Впродовж року Кириченко О.В.    
  Для вихователів спеціалізованих груп (ЗДО №280) Впродовж року Курило Г.П. Кочережко Т.М.    
  Для вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів (ЗДО №60) Впродовж року Остапішина Л.Г. Кошелєва Л.В. Коновалова О.В.    
  Для музичних керівників (ЗДО №62) Впродовж року Кривонос Л.П.    
  Для вихователів-методистів (ЗДО №263) Впродовж року Курило Г.П. Кочережко Т.М.    
  Школа передового педагогічного досвіду – патріотичне .(ЗДО №118) Впродовж року Кириченко О.В.    
  Школа передового педагогічного досвіду – мовлення дітей. (ЗДО №104) Впродовж року Свєтська В.О.    
  “Творча майстерня” (ЗДО №184) Впродовж року Скаченко І.Л.    
  Практичного психолога (ЗДО №238) Впродовж року      
  Інструктора з  фізичного виховання (ЗДО №232) Впродовж року      

Розділ 3. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

ВИВЧЕННЯ СТАНУ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ,  АДМІНСТРАТИВНО – ГОСПОДАРЧИЙ КОНТРОЛЬ

Напрямки контролю та його зміст Вид контролю Форма Термін проведення Відповідаль-ний
1. Готовність ЗДО до нового навчального року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення належного стану організації життєдіяльності дітей. Підсумковий Довідка, акт Серпень Завідувач, в/м, Ст. мед. с.
2. Організація життєдіяльності дітей протягом дня Вибірковий Інф. до наради І раз в квартал Завідувач, в/м, Ст. мед. с.
3.  Організація харчування дітей в групах   Вибірковий   до наради Протягом року Завідувач, в/м, Ст. мед. с.
4. Робота педагогів щодо охорони життя і здоров’я дітей під час освітнього процесу.   Вибірковий до наради. Протягом року Завідувач, в/м, Ст. мед. с.
5. Стан захворюваності вихованців. Порівняльний інф. до наради І раз квартал завідувач мед. сестра
6. Дотримання санітарно-гігієнічних умов під час освітнього процесу. Оперативний до наради Протягом року Завідувач, в/м, Ст. мед. с.
7. Вивчення стану роботи щодо виховання культурно-гігієнічних навичок дітей раннього та молодшого дошкільного віку Порівняльним до наради І раз в квартал Завідувач, в/м, Ст. мед. с.
9. Стан ведення ділової документації, номенклатури справ. Оперативний до наради Щомісячно Завідувач, в/м,
10. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку Оперативний до наради щомісячно Завідувач, в/м,
11. Створення умов для самостійної ігрової діяльності дітей на вулиці. Оснащення дитячих ігрових майданчиків Оперативний до педради ІІ рази на рік Завідувач, в/м, Ст. мед. с.
12. Стан роботи щодо системного підходу до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками Тематичний До педради Лютий Завідувач, Ст. мед. с.
13. Готовність вихователів до проведення освітнього процесу: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей. Оперативний до наради Щомісячно Завідувач, Ст. мед. с.
14. Організація та проведення прогулянок. Дотримання режиму дня вибірковий до наради Щомісячно Завідувач, в/м, Ст. мед. с.
15. Результативність роботи педагогів щодо формування основних компетенцій дітей дошкільного віку відповідно до вимог БКДО (результати моніторингу) порівняльний До наради І раз в квартал Завідувач, в/м, Ст. мед. с.
16. Вивчення стану дотримання режиму загартування в ЗДО Тематичний До наради Щомісячно Завідувач, в/м.
17. Стан роботи з трудової діяльності дітей в ЗДО, Тематичний До наради Січень Завідувач, в/м.
18. Використання  різноманітних форм педагогічного просвітництва з батьками Вибірковий Інф. до відома Січень, травень Завідувач, в/м, Ст. мед. с.
19. Робота педагогів щодо формування в дітей основ патріотичного виховання Вибірковий До наради Лютий Завідувач, в/м, Ст. мед. с.
20. Система роботи вихователів з питань соціально-правового захисту Тематичний До наради 05.2018 Завідувач, в/м.
21. Організація сучасного освітнього середовища в групах дошкільного навчального закладу. Оперативний До педради 08.2018 Завідувач, в/м.

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

БЛОК 4.1. ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ

Зміст роботи Термін Відповідальний Прим.
    “Провести конференцію для батьків новоприбулих дітей. Знайомство з ЗДО: статут ЗДО, режим.Показники компетентності для дітей 2, 3 років.Роль батьків в успішній адаптації майбутніх першокласників Серпень Завідувач, В/м, Ст. мед. сестра, Вихователі гр.№1, гр.№3  
  Проведення батьківських зборів на кожній віковій групі І р. в квартал Вихователі  
  Загальна конференція батьківського комітету Жовтень Завідувач Вихователь-методист  
  Консультації практичного психолога За потреби Пр. психолог  
  Зустріч батьківської громади зі спеціалістами служби зі справ дітей Покровського району. Січень Завідувач Вихователь-методист  
  Зустріч батьківської громади зі спеціалістами патрульної служби та дорожнього руху Вересень – Квітень Завідувач Вихователь-методист  
  Спортивно-оздоровча розвага за участю батьків “Щоб усі були здорові”. Травень Інструктор з фіз. виховання  
  Соціально-педагогічний патронат “Дошкільна освіта – всім дітям” (відвідування на дому) Протягом року Педагоги  
  Випуск інформаційних бюлетенів  для батьків з питань виховання, навчання та  розвитку дітей. І р. в квартал   В\м, вихователі.  
  Провести загальну садову конференцію колективу ЗДО та батьків: “Діяльність, досягнення, перспективи …” Звіт завідувача про результати роботи ЗДО 2019 – 2020 н.р.Рекомендації спеціалістів для батьків майбутніх першокласниківПроблемні питання адаптації дітей до нових соціальних ролей Травень Завідувач, в/м, вчитель-логопед, ст.. мед. сестра, пр. психолог.  
ГРУПОВІ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ
РАННІЙ ВІК
1. 1.Доповідь на тему: “Заклад дошкільної освіти – осередок навчання та розвитку малюка (адаптація дошкільника)”. 2. Бесіда: “Перші дні в дитсадку”. 3. Вибори батьківського комітету, складання угоди про співпрацю співпраці ЗДО з батьками. 4. Підсумки зборів. Відповіді на питання батьків Жовтень Вихователі  
2.  1. Доповідь вихователя “Найголовніша турбота – про здоров’я дитини”. 2. Виступ медичного працівника дитячого садка на тему: “Щоб росли здоровими малята”. 3. Ознайомлення батьків з пам’яткою “Якщо дитина захворіла”. Січень Вихователі  
3. 1.Обговорення факторів успішного мовленнєвого розвитку дитини. 2. “Пальчикові ігри для дорослих” . 3. Звіт б/к про його роботу у 2019 – 2020 н.р. перед батьками. Травень Вихователі  
МОЛОДШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК
1. 1. Особливості психофізичного розвитку дітей 4-го року життя. Завдання і зміст освітнього процесу на 2019 – 2020 н.р.   2. Обговорення з батьками можливості відвідування додаткової платної послуги – гуртка з англ. мови. (Прийняття заяв від батьків). 3. Згода від батьків для фото та відеозйомки їх дітей під час освітнього процесу педагогами закладу для висвітлення них у соц. мережі “facebook”.  4. Звіт б/к за 2018 – 2019 н.р. перед батьківською громадою групи, оновлення чи перевибори б/к на 2019-2020 н.р.                                                                 Вересень Вихователі  
2. 1. Основні завдання охорони та зміцнення здоров̕ я дітей. 2. Фізичне виховання в сім’ї.     3. Пам’ятка для батьків “Проведення фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми вдома з використанням нетрадиційним методів”. Січень Вихователі    
3. 1. Підготовка до літнього оздоровчого періоду. 2. Безпека та організація літнього відпочинку дітей вдома. 3. Організаційні питання.                                                                             Травень Вихователі  
СЕРЕДНІЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК
1. 1. Особливості психофізичного розвитку дітей 5-го року життя. Завдання і зміст освітнього процесу на 2019 – 2020 н.р.   2. Обговорення з батьками можливості відвідування додаткової платної послуги – гуртка з англ. мови. (Прийняття заяв від батьків). 3. Згода від батьків для фото та відеозйомки їх дітей під час освітнього процесу педагогами закладу для висвітлення них у соц. мережі “facebook”.  4. Звіт б/к за 2018 – 2019 н.р. перед батьківською громадою групи, оновлення чи перевибори б/к на 2019-2020 н.р.                                                                Вересень Вихователі  
2. 1. Допитливість – шлях до пізнання. 2. Тренінг “Виховуємо чомусиків”. 3. Батьківська скарбничка “Ігри вдома та на свіжому повітрі”. Січень Вихователі  
3. 1. Підготовка до літнього оздоровчого періоду. 2. Безпека та організація літнього відпочинку дітей вдома. 3. Організаційні питання.                                                                  Травень Вихователі  
СТАРШИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВІК
1. 1. Особливості психофізичного розвитку дітей 6-го року життя. Завдання і зміст освітнього процесу на 2019 – 2020 н.р.   2. Обговорення з батьками можливості відвідування додаткової платної послуги – гуртка з англ. мови. (Прийняття заяв від батьків). 3. Згода від батьків для фото та відеозйомки їх дітей під час освітнього процесу педагогами закладу для висвітлення них у соц. мережі “facebook”.  4. Звіт б/к за 2018 – 2019 н.р. перед батьківською громадою групи, оновлення чи перевибори б/к на 2019-2020 н.р.                                                                Вересень Вихователі  
2. 1. “Комунікативна дитина. Яка вона?”  2. Пам’ятка “Розвиваємо почуття відповідальності”. 3. Педагогічна скарбничка “Ми із книжкою дружимо”. Січень Вихователі  
3. 1. Виховуємо майбутнього школяра: труднощі в опануванні знань. 2. Психологічна готовність дітей до навчання в школі. 3. Звіт б/к перед батьківською громадою групи. Травень Вихователі  
СПЕЦІАЛЬНІ ГРУПИ
1. 1. Особливості психофізичного розвитку дітей 6-го року життя. Завдання і зміст освітнього процесу на 2019 – 2020 н.р.   2. Обговорення з батьками можливості відвідування додаткової платної послуги – гуртка з англ. мови. (Прийняття заяв від батьків). 3. Згода від батьків для фото та відеозйомки їх дітей під час освітнього процесу педагогами закладу для висвітлення них у соц. мережі “facebook”.  4. Звіт б/к за 2018 – 2019 н.р. перед батьківською громадою групи, оновлення чи перевибори б/к на 2019-2020 н.р.                                                       Вересень Вихователі  
2. 1. Організація спільної освітньої діяльності дітей і батьків удома. 2. Роль сім‘ї в корекції мовленнєвих порушень. 3. Розвиваємо інтелектуальні здібності у дітей. Січень Вихователі  
3. 1. Виховуємо майбутнього школяра: труднощі в опануванні знань. 2. Методи педагогічного впливу на готовність дітей з особливими потребами до шкільного навчання. 3. Звіт б/к перед батьківською громадою групи. Травень Вихователі  
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ
  Ігровий простір дитини: закони розвитку дитячої гри. Вересень Вихователі  
  Формування самооцінки дітей дошкільного віку. Жовтень Вихователі  
  Агресивність її прояви в житті дитини. Листопад Вихователі  
  Розвиток мовлення засобами художньої літератури. Грудень Вихователі  
  Здоров’я дитини – багатство країни. Січень Вихователі  
  Якщо у дитини поганий апетит. Лютий Вихователі  
  Виховання громадянина починається з сім’ї. Березень Вихователі  
  Роль батьків у вихованні дитини. Квітень Вихователі  
  Загартування влітку. Як зберегти здоров’я дитини. Травень Вихователі  
БАТЬКІВСЬКИЙ ВСЕОБУЧ
1 Розвиток духовно – моральних якостей дошкільників, як необхідність відродження в суспільстві духовності та культури. І квартал Методист, вихователі.  
2 Формування мовленнєвої компетентності у дошкільників засобами художнього слова. ІІ квартал Методист, вихователі.  
3 Використання ігрових ситуацій у вихованні культурно – гігієнічних навичок дошкільників. ІІІ квартал Методист, вихователі.  
РОБОТА БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ
  Засідання 1 Про проведення літнього оздоровчого періоду.Організаційне засідання. Розподіл обов`язківЗатвердження  плану роботи та положення про БК Вересень   Ст. м/с   Голова БК Голова БК  
  Засідання 2 Організація харчування дітейДопомога батьків у створені розвивального предметного середовища для дошкільнят. Грудень   Завідувач Голова БК  
  Засідання 3 Завезення піску для пісочниціУчасть батьків в організації ремонту в групах Березень   Завгосп Голова БК  
  Засідання 4 Звіт голови БК про проведену роботу.Організація роботи щодо підготовки до нового навчального року Травень   Голова БК методист  

БЛОК 4.2. МАСОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ДІТЕЙ

Зміст роботи Термін Відповідальний Прим.
1. День здоров`я І раз в місяць Інструктор з фізкультури  
2. Спортивні розваги 2 вівторок   місяця –молодший вік,2 середа   місяця –середній вік,4 середа    місяця – старший вік, 4 вівторок місяця  –спец групи. І раз на місяць Інструктор з фізкультури  
3. Музичні розваги: (згідно план-графіку музичних  керівників). 2 четвер   місяця –молодший  та середній вік.4 четвер  місяця –старший  вік І раз на місяць Музичний керівник  
4. Фізкультурне свято 2 рази на рік Листопад,  Квітень Інструктор з фізкультури  
5. Проведення українських, народних, обрядових свят через організацію різних форм виховної роботи з дітьми: Свято Св. МиколаяКолядки, щедрівки (театралізоване дійство, хода);СтрітенняВеликденьДень сміхуСвято ВишиванкиДень матері Згідно плану   Педагоги, музичний керівник    
  СВЯТА      
     1. Осінній ярмарок “Ой, весела в нас родина…” Жовтень Музичний, художній керівник  
2. Свято зими “Новорічна казка”. Грудень Музичний, художній керівник  
3. Свято весни “В гостях у Веснянки”. Березень Музичний, художній керівник  
4. Випускний бал: “Прощавай, країна дитинства”. Травень Музичний, художній керівник  
  ТЕМАТИЧНІ ТИЖНІ      
  Тиждень дошкілля Вересень Вихователі  
  Кольоровий тиждень Жовтень Вихователі  
  Тиждень здоров’я Листопад Вихователі  
  Тиждень безпеки Грудень Вихователі  
  Різдвяні святки Січень Вихователі  
  Українці ми маленькі Лютий Вихователі  
  Тиждень масляної Березень Вихователі  
  Тиждень безпеки Квітень Вихователі  
  Тиждень родини Травень Вихователі  
  ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ      
  Місячник з пропаганди правил дорожнього руху “Увага! Діти на дорозі!” Вересень методист вихователі  
  Місячник безпеки Квітень методист вихователі  
  Єдиний день ЦО Травень методист вихователі  
  ВИСТАВКИ      
  Спільних поробок дітей та батьків, присвячених осінній ярмарці «Щедрі дари осені» Жовтень методист вихователі  
  Новорічних прикрас своїми руками Грудень методист вихователі  
  Виставка писанок, виготовлених у різних техніках Березень методист вихователі  

БЛОК 4.3. ВЗАЄМОДІЯ ЗДО ЗІ ШКОЛОЮ

Зміст роботи Термін Відповідальні Прим.
1 3 метою залучення батьків до педагогічного порядку: –  активізувати роботу “Школи молодих батьків”; – залучити батьків до участі у музичних та спортивних святах та розвагах. Протягом року Завідувач Кузьма Н.В., в/м Курило Г.П., Кочережко Т.М.  
2 3 метою підвищення якості організації і перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ЗДО і школи:  – скласти і обговорити спільний план заходів; – провести засідання круглого столу за участю вчителів початкових класів Криворізької гімназії №49. Жовтень 2019р. Завідувач Кузьма Н.В., в/м Курило Г.П., Кочережко Т.М.  
3 3 метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання у школі: – організувати та провести екскурсію до Криворізької гімназії №49; – організувати ознайомлення дошкільників зі школою під час освітнього процесу; – знайомити вихованців з правилами поведінки школярів; – організувати конкурс дитячих творчих робіт на шкільну тематику. Протягом року Завідувач Кузьма Н.В., в/м Курило Г.П., Кочережко Т.М.  

БЛОК 4.4. ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ З УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

  СПІВПРАЦЯ З ІРЦ      
  Оформлення документів для проходження ІРЦ Протягом року Завідувач, спеціалісти  
  Провести обстеження мовлення дітей загальних груп Протягом року Спеціалісти  
  Організувати проходження дітьми ІРЦ Протягом року Спеціалісти  
  Стежити за вчасним проходженням консультацій у психіатра та невропатолога дітьми, які потребують лікування Протягом року Спеціалісти  
  Співпраця з КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» №3 та №9 Протягом року Ст. медична сестра  
  Періодичні огляди дільничного педіатра Протягом року Ст. медична сестра  
  Щорічний медичний огляд вихованців ЗДО Протягом року Ст. медична сестра  
1. Відвідування дітьми міських та районних театрів Протягом року Вихователь -методист  

БЛОК 4.5. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСІЛІУМ

Зміст роботи Термін Відповідальні Прим.
  Надання консультацій та забезпечення диференціації педагогічних умов, необхідних для розвитку та підготовки дітей до школи. І раз в квартал В/м, спеціалісти  
  Проведення корекційно-розвивальних занять з дітьми 4-6 років. Постійно Вихователі  
  Організація занять з дітьми, які не відвідують дошкільних закладів. За потребою В\м, спеціалісти  
І. Проведення з дітьми 4-6 років життя психолого-діагностичної роботи, спрямованої на виявлення рівня та особливостей розвитку дитини. Вересень Психолог, вихователі  
1.1. Аналіз розумового розвитку та характеристика психоемоційного стану усіх дітей ЗДО   Спеціалісти  
1.2. Соматичний стан розвитку дитини   Ст.. мед. сестра  
1.3. Узгодження дій учасників освітнього простору за схемою “Дитина – фахівець – сім’я”    Вихователь -методист  
1.4. Складання індивідуальних корекційних програм   Спеціалісти, вихователі  
2.1 Вивчення індивідуальних особливостей та потреб дітей з особливими освітніми потребами   Методист  
2.2. Розробка індивідуального навчального плану дитини разом зі спеціалістами і педагогами   Спеціалісти  
2.3. Соматичний стан розвитку дитини   Ст.. мед. сестра  
2.4. Залучення батьків дитини та надання їм рекомендацій щодо розвитку дитини   Спеціалісти    
ІІ. Моніторинг індивідуальних досягнень дітей Січень В/м, спеціалісти, вихователі  
1.1. Моніторинг інтелектуального та психологічного розвитку дітей у групах загального розвитку   Методист, спеціалісти,  
1.2. Визначення стратегії подальшої роботи   Методист, спеціалісти  
2.1. Корегування індивідуального навчального плану дитини спеціалістами і педагогами (за потреби)   Методист, спеціалісти  
2.2. Консультування батьків і надання їм подальших рекомендацій   Спеціалісти, вихователі  
ІІІ. Аналіз динаміки розвитку дітей спеціалізованих груп та дітей у групах загального розвитку Травень В/м, спеціалісти  
1.1. Підсумковий звіт спеціалістів щодо ефективності психолого-медико-педагогічного моніторингу в групах загального розвитку   Спеціалісти  
1.2. Рекомендації спеціалістів щодо певної групи дітей, які мають потребу в індивідуальному навчанні та роботи зі спеціалістами   Методист, спеціалісти  
2.1. Оцінка діяльності роботи всіх учасників освітнього процесу (спеціалісти, педагоги, батьки)   Методист, спеціалісти  
2.2. Звіт спеціалістів про хід корекційно-відновлювальної роботи   Спеціалісти  
 IV. Моніторинг готовності дітей старших груп до навчання у школі Травень В/м  

Розділ 5. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ.

Зміст роботи Термін Відповідальний Прим.
  Оформити  інформаційно-консультативні стенди методичної роботи. Серпень Вихователь-методист  
  Скласти і затвердити розклад занять, графіки відкритих заходів, розклади роботи гуртків, студій Серпень Вихователь-методист  
  Надати календарно – тематичне планування діяльності дітей для кожної вікової групи До 1-го числа кожного місяця Вихователь-методист  
  Поповнення методичного кабінету навчальною  та науково-методичною літературою з усіх освітніх ліній Протягом року Вихователь-методист  
  Поповнення методичного кабінету матеріалами моніторингових досліджень: інструментарій, узагальнений аналіз, показники компетентності за БКДО. Протягом року Вихователь-методист  
  Скласти графік взаємовідвідування для наставників та молодих фахівців. Протягом року Вихователь-методист  
  Збір інформації для проведення методичних заходів в ЗДО.      
  Консультування педагогів з методики проведення спеціально – організованої діяльності, режимних моментів та інших видів роботи в ЗДО. За потреби Вихователь-методист  
  Оформити тематичні виставки новинок методичної літератури та методичних матеріалів І раз в квартал Вихователь-методист  
  Вивчення стану освітнього та адміністративно – господарчого процесу в ЗДО. (Картки аналізу організованих та інших видів діяльності з дітьми) Протягом року Вихователь-методист  
  Систематизувати оновлення картотеки методичного, дидактичного матеріалу, літератури та посібників відповідно до напрямків БКДО. Серпень Вихователь-методист  
  Оформити підписку чи електронну версію на періодичні педагогічні видання . Жовтень Вихователь-методист  
  Скласти і затвердити заходи: дорожньо-транспортного травматизмупожежної безпекиОБЖДЦЗ Жовтень-листопад Завідувач, в/м.  
  Вести в дію положення про веб-сайт, ІК та ЗМІ. Протягом року Завідувач, в/м.  
  ВИВЧЕННЯ,  ВПРОВАДЖЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДІВ РОБОТИ  
1. Розпочати вивчення системи роботи вихователя Різак А.І. – “Формування основ духовно – морально якостей у дітей дошкільного віку.” Забезпечити наявність досвіду.Створити  міні – творчу групу по роботі над досвідом.Опрацювати рекомендовану літературу з даної проблеми.Аналіз ефективності використання системи роботи.Проведення консультаційної роботи. Моделювання досвіду.Підготовить запитальники та перфокарти обстеження педагогів з проблеми досвіду. Протягом року Завідувач, в/м.  
2. Впровадження досвіду роботи  Гаснюк М. Д.  “Інформаційно-комунікаційних технологій  в освітній діяльності з дітьми дошкільного віку: методичні рекомендації”. 1. Методичні рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій в роботу з дітьми дошкільного віку 2. Необхідність використання ІКТ в ЗДО 3. Застосування ІКТ та їх вплив на освітній процес в ЗДО 4.Моделювання досвіду. 5. Надати до методичного кабінету “Конспекти занять з використанням ІКТ”. Протягом року Завідувач, в/м.  
  Узагальнення досвіду роботи Кондор О.Й. – “Шляхи підвищення ефективності спільної роботи ЗДО і сім’ї в процесі виховання дошкільника” Вибір засобів та методів узагальнення. Складання плану-моделі узагальнення досвіду.Проведення консультацій з теми в цілому.Орієнтовні схеми аналізу сімейного вихованняПравила успішного спілкування з батькамиШаблон створення портфоліо розвитку дитини Розгляд на засіданні підсумків узагальнення досвіду.Здійснення аналізу одержаних практичних результатів.Розробка рекомендацій та визначення подальших перспектив розвитку досвіду.   Протягом року Завідувач, в/м.  

Розділ 6. АДМІНІСТРАТИВНОГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

БЛОК 6.1. СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ

Зміст роботи Термін Відповідальний Прим.
  Здійснити комплектування груп у відповідності до віку дітей. серпень Завідувач  
   Перевірити готовність груп до нового навчального року. серпень Завідувач, методист  
   Контролювати готовність ЗДО до зимового періоду вересень Завідувач, завгосп  
  Благоустрій території, заміна квітників, газонів квітень завгосп  
  Облаштувати ігрові майданчики необхідним інвентарем: місцем для відпочинку дітей;фарбування спортивного інвентарю;оновити виносний  ігровий матеріал Квітень-травень Завгосп, вихователі  
  Забезпечити своєчасне проходження медичного огляду За графіком Ст. мед сестра  
  Виконання розділів колективного договору Протягом року адміністрація  
  Контролювати виконання службових обов’язків працівниками дошкільного закладу постійно завідувач методист  
  Провести висадку багатолітніх квітів на клумбах ЗДО квітень завгосп  
  Провести видалення чагарників квітень завгосп  
  Провести заміну ламп розжарювання  на енергозберігаючі лампи Протягом року завгосп  
  Впроваджувати програми імунізації дітей з метою запобігання інфекційним захворюванням Протягом року Ст. мед сестра  
  Організувати спонсорську допомогу від підприємств, батьків постійно завідувач  
  Регулярно проводити списання та інвентаризацію постійно завгосп  
  Своєчасно ремонтувати меблі та м’який інвентар за потребою завгосп  
  Знайомити працівників закладу з матеріалами нарад, актами за потребою завідувач  

БЛОК 6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЇ) КОЛЕКТИВУ, РАДА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ВИРОБНИЧІ НАРАДИ.

Зміст роботи Термін Відповідальний Прим.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ
  1. Вибори до органів управління ЗДО:  Ради харчування, Комісії ОП, Комісії з трудових суперечок, комісії з соціального страхування. 2. Зміст і пріоритетні напрямки науково-методичної, фінансово-господарчої, медичної підсистем управлінської підструктури ЗДО на новий навчальний рік. 3. Готовність технічних служб ЗДО до функціонування у новому навчальному році Вересень   Завідувач     в/м       завідувач  
  1.Звіт завідуючої та голови Ради ЗДО з питань статутної діяльності ЗДО 2.Затвердження основних напрямів удосконалення і розвитку ЗДО Травень   завідувач  
    ЗАСІДАННЯ РАДИ ЗАКЛАДУ  
  Засідання 1 вересень    
  Організаційне.   завідувач  
  Звіт про роботу Ради у 2018-2019 н.р.   голова Ради  
  План роботи на 2019-2020 н.р.   голова Ради завідувач  
  Засідання 2 листопад    
  Стан матеріально-технічної бази ЗДО   завідувач  
  Організація та проведення робіт щодо підготовки закладу до осінньо-зимового періоду.   голова Ради  
  Педагогіка партнерства (співпраця з родинами)   Голова Ради  
  Засідання 3 січень    
  Дотримання температурного режиму та збереження тепла в дошкільному закладі.   ст.. мед. сестра  
  Організація масових заходів (свят, розваг, тощо).   в/м  
  Розгляд скарг, звернень громадян. Пропозиції щодо покращення роботи ЗДО.   Завідувач  
  Засідання 4 березень    
  Стан та організація харчування в ЗДО.   ст.. мед. с  
  Атестації педагогічних працівників.   в/м  
  Засідання 5 травень    
  Соціальний та правовий захист дошкільників.   завідувач завгосп  
  Комплектація ЗДО.   завідувач  
  План на літній-оздоровчий період.   в/м  
    ВИРОБНИЧІ НАРАДИ
  1.Організація розвивального освітнього простору для сучасного дошкільника. 2.Затвердження графіків роботи спеціалістів, вихователів відповідно до виробничої загрузки в групах з 10,5–годинним та 12-годинним перебуванням дітей 3.Готовність ЗДО до навчального року. 4.Звіт про проведення літньо-оздоровчого періоду. вересень завідувач   завідувач в/м     в/м  
        1.Формування уявлень про здоров’я,  здоровий спосіб життя та розвиток інтересу до фізичної культури та спорту. 2.Звіти спеціалістів з гурткової роботи. грудень завідувач     в/м  
  1.Попереджувальний аналіз  роботи творчої групи щодо V (Підсумкового) етапу науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» 2.Безпека життєдіяльності дошкільників в весняний період березень завідувач         в/м  
4. 1.Питання організації  літньо – оздоровчого періоду в ЗДО. Шляхи оздоровлення дошкільників 2.Підсумки роботи дошкільного закладу за 2019-2020 н.р. 3.Дотримання вимог згідно санітарного регламенту в літній період та організація харчування. травень завідувач     в/м   ст.. мед. сестра    
  ОПЕРАТИВНІ НАРАДИ ПРИ ЗАВІДУВАЧЦІ
1 1.Аналіз виконання плану за минулий місяць. Створення умов для ефективного здійснення освітнього процесу в групах та в закладі в цілому.             2.Підсумок літнього  оздоровчого періоду. Затвердження списків дітей всіх вікових груп на новий навчальний рік. 3.Ознайомлення з новими наказами, листами, документами, звітами. 4.Ознайомлення з планом наступного місяця. серпень завідувач       в/м     завідувач   в/м  
2 1.Аналіз виконання плану за минулий місяць. Матеріальна база груп. 2.Удосконалення художньо – естетичного та фізкультурно – оздоровчого розвитку дошкільника під час організації гурткової роботи в ЗДО. 3.Ознайомлення з документами та наказами, звітами. 4.Ознайомлення з планом наступного місяця. вересень завідувач       в/м     завідувач в/м  
3 1.Аналіз виконання плану за минулий місяць. Аналіз виконання рекомендацій перевірок. 2.Планування освітнього процесу з дітьми (індивідуальні плани розвитку), організація роботи служб з ОП, ОБЖД. Виконання режиму дня дошкільників. 3.Ознайомлення з наказами, документами, звітами. 4.Ознайомлення з планом наступного місяця. жовтень завідувач     в/м     завідувач   в/м  
4 1.Аналіз виконання плану за минулий місяць. Аналіз виконання рекомендацій перевірок. 2.Організація роботи  по впровадженню ППД, завдань експериментальної та дослідницької діяльності. Оновлення інформації на інтернет-сторінці закладу. 3.Ознайомлення з документами та наказами, звітами. 4.Ознайомлення з планом наступного місяця. листопад завідувач   в/м в/м     завідувач   в/м  
5 1.Аналіз виконання плану за минулий місяць. 2.Корекційно – відновлювальна робота з дітьми груп загального розвитку та з дітьми, які відвідують спеціальні групи. 3.Ознайомлення з документами та наказами, звітами. 4.Ознайомлення з планом наступного  місяця. грудень             завідувач в/м     завідувач   в/м  
6 1.Аналіз виконання плану за минулий місяць. Аналіз виконання рекомендацій перевірок 2.Організація роботи  по ОБЖД та профілактиці травматизму дошкільників. 3.Ознайомлення з документами та наказами, звітами. 4.Ознайомлення з планом наступного  місяця. січень завідувач   в/м   завідувач   в/м  
7 1.Аналіз виконання плану за минулий місяць. Аналіз виконання рекомендацій перевірок. 2.Якість виконання індивідуальних освітніх планів дітей.  Якість фізкультурно-оздоровчої роботи та  результати медико-педагогічного  контролю. 3.Ознайомлення з документами та наказами, звітами. 4.Ознайомлення з планом наступного місяця лютий завідувач     в/м     завідувач   в/м  
8 1.Аналіз виконання плану за минулий місяць. Аналіз виконання рекомендацій перевірок 2.Якість планування роботи по вирішенню V етапу обласної науково- методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». 3.Ознайомлення з документами та наказами, звітами. 4.Ознайомлення з планом наступного  місяця. березень завідувач   в/м     завідувач     в/м  
9 1.Аналіз виконання плану за минулий місяць. Аналіз виконання рекомендацій перевірок . 2.Якість роботи з ОБЖД. Рівень проведення роботи з батьками. Якість проведення свят та розваг дошкільників. 3.Ознайомлення з документами та наказами, звітами. 4.Ознайомлення з планом наступного  місяця. квітень завідувач   в/м     завідувач   в/м  
10 1.Аналіз виконання плану за минулий місяць. 2.Аналіз виконання рекомендацій перевірок. 3.Підготовка до літнього оздоровлення. 4.Ознайомлення з документами та наказами, звітами. 5.Ознайомлення з планом наступного місяця. травень завідувач в/м в/м завідувач   в/м  
ПЛАН РОБОТИ РАДИ З ХАРЧУВАННЯ
1 1.Ознайомлення з планом роботи Ради з харчування. 2.Основні показники правильної організації харчування дітей. 3.Режим харчування в ЗДО. 4.Основні вимоги щодо складання меню-розкладки  та контроль за якістю харчування. 5.Стан столових  приборів по групах. вересень голова ради голова ради   ст.. мед. с   завгосп  
2 1.Стан  роботи з організації харчування. 2.Стан обладнання, інвентарю, посуду на харчоблоці. 3.Облік виконання норм харчування. 4.Аналіз виконання замовлень на продукти харчування. 5.Харчування дітей пільгових категорій. грудень голова ради завгосп ст.. мед. с комірник   ст..мед. с  
3 1.Аналіз виконання норм на одну дитину. 2.Організація прийому їжі. Виконання заявок на продукти харчування. 3.Прийом та зберігання продуктів харчування. 4.Видача готових страв на групи (виконання графіку). лютий ст.. мед. с методист комірник комірник   ст.. мед. с  
4 1.Дотримання інструкцій з ТБ,ОП, БЖД. 2.Прийом та зберігання продуктів харчування. 3.Своєчасне та правильне ведення документації відповідальними особами. 4.Харчування дітей пільгових категорій. 5.Підготовка до літнього оздоровчого періоду. травень методист комірник   методист   ст..мед. с завідувач  

БЛОК 6.3 РОБОТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ.

Зміст роботи Термін Відповідальний Прим.
1. Ознайомити учасників освітнього процесу з нормативними документами. Вересень Завідувач    
2. Інструктажі з безпеки життєдіяльності з педагогами ЗДО. 1 раз на півріччя   Служба ОП   Журн.
3. Інструктажі з безпеки життєдіяльності з тех. персоналом ЗДО. 1 раз на квартал   Служба ОП   Журн.
4. Тематичні інструктажі щодо попередження дитячого травматизму. Протягом року Методист з БЖД, вихователі  
5. Інструктажі з пожежної безпеки. Січень Відповід з ПБ Журн.
6. Консультації, інструктажі з батьками, батьківські збори щодо попередження дитячого травматизму. Протягом року Методист з БЖД, вихователі  
7. Рейд-контроль з БЖД, ОП і ЦЗ у всіх вікових групах. І раз на місяць Служба ОП АКТ
8. Поповнити інформаційні матеріали в куточках для батьків. І раз на квартал Вихователі Експрес-огляд
9. Організувати практичний тренінг учасників освітнього процесу ЗДО з евакуації. ІІ раз на місяць Методист з БЖД Журн.
10 Провести огляд  приміщень ЗДО та території щодо дотримання вимог безпеки праці та життєдіяльності. І раз на місяць Служба ОП Експрес-огляд
11 Здійснювати контроль за санітарним станом груп та на ділянках ЗДО, в службових приміщеннях. І раз на місяць Служба ОП Експрес-огляд
12 Перевіряти стан приміщення ЗДО, підвалу, території з метою виявлення небезпечних предметів, які представляють загрозу для життя та здоров’я дітей та працівників. І раз на місяць Служба ОП Експрес-огляд
13 Організувати проведення в ЗДО тижнів та місячника з безпеки життєдіяльності дошкільників. Протягом року Методист, вихователі Заходи
14 Планові інструктажі з працівниками закладу щодо збереження життя і здоров’я дітей і дорослих в літній період. Червень Методист з БЖД Журн.
15 Медико – педагогічний  контроль. І раз на місяць Методист з БЖД, м/с Довідка
16 Навчання з ЦЗ. І раз на місяць Методист з БЖД  
17 Навчання з електробезпеки для працівників ЗДО. По графіку Методист з БЖД  
18 Навчання з протипожежної безпеки. По графіку Методист з БЖД  
19 Вести журнал обліку та зберігання засобів захисту для працівників та вихованців ЗДО ІІ рази на рік Методист з БЖД  
20 Тематичні консультації і інструктажі. За потребою Методист з БЖД  
21 Консультації з БЖД для пед. персоналу за планом. І раз на місяць Методист з БЖД  
22 Доповнити загально-садовий куточок з БЖД. І раз на квартал Методист з БЖД  
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
1 Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження навчання До 01.09 Завідувач  
2 Поновити план евакуації працівників та дітей та графічну схему евакуації на випадок пожежі До 01.09 Відповідальний за ПБ  
3 Затвердити документацію з пожежної безпеки у зв’язку зі зміною назви закладу та введенням статуту у новій редакції До 01.12 Завідувач Відповід.  за ПБ  
4 Проводити практичні заняття з відпрацювання плану евакуації За графіком Відповід. за ПБ  
5 Провести заняття з питань користування первинними засобами пожежогасіння За графіком Відповід. за ПБ  
6 Провести ревізію по укомплектуванню пожежного щита До 01.09 Відповід. за ПБ  
7 Проводити інструктажі з працівниками з пожежної безпеки За графіком Відповід. за ПБ  
8 Видати накази «Про заборону паління в закладі», «Про безпеку під час проведення масових заходів» та інші з ОП, ТБ, ЦЗ, ПБ До 01.09 Завідувач  
9 Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки постійно Завідувач Відповід. за ПБ  
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
1 Призначити відповідального за електрогосподарство в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження навчання До 01.09 Завідувач  
2 Організувати проведення вимірювання опору заземлюючих пристроїв, опору ізоляції електрообладнання, опору петлі «фаза-нуль» щорічно Завідувач Завгосп  
3 Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ постійно Відповід. за ПБ  
4 Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам постійно Завгосп  
5 Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками електрокоробки До 01.09 Відповід.  за ТБ  
6 Відремонтувати електрощитову на І поверсі До 01.11 Завгосп  
7 Провести інструктажі з неелектричним персоналом ЗДО За графіком Завідувач Відповід. за ПБ  
8 Провести інструктаж з електробезпеки з працівниками За графіком Відповід. за ПБ  
9 Надавати консультативну допомогу працівникам ЗДО з питань ОП, БЖД постійно Відповід. за ОБ  
10 Поновити інструкції з експлуатації електрообладнання До 01.09 Відповід. за ОП  
11 Вести журнал обліку електрообладнання в ЗДО 2 рази на рік Відповід.  за ОП  
12 Вести журнал реєстрації аварій по КЗДО КТ №60 КМР За потребою Відповід. за ОП  
13 Подати клопотання щодо проходження навчання з ТБ, БЖД, ПБ, електробезпеки для відповідальних осіб по ЗДО За графіком Відділ освіти