Тел. 097-567-32-66

Пожежна безпека

Заходи щодо дотримання Правил пожежної безпеки, вимог електробезпеки, правила безпечного перебування людей у КЗДО КТ №60 КМР під час проведення масових заходів.

№ з/п Назва заходу Дата проведення Відповідальний
1   Затвердити наказами посадових осіб, відповідальних за протипожежний стан, електробезпеку в усіх структурних підрозділах ЗДО до 31 серпня 2019 Завідувач
Розташувати у кожному приміщеннях ЗДО таблички, з вказівкою прізвища відповідальної особи за протипожежну безпеку, номер телефону найближчої пожежної частини, інструкцію з пожежної безпеки (передбачити два варіанти дій: у денний та нічний час) До 23.08.2019   Завідувач, заступник завідувача по господарству
Перевірити наявність в ЗДО вказівних знаків безпеки у коридорах, холах, на сходовах , дверях евакуаційних виходів . До 23.08.2019   Завідувач, заступник завідувача по господарству
4   Заборонити паління цигарок у приміщеннях і на території закладу, оформити наказом та розмістити на інформаційному стенді з ознайомленням всього особового складу закладу Постійно, до 26.08. 2019   Завідувач, заступник завідувача по господарству
 5 Поновити матеріали в інформаційно-довідкових куточках з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту на 2019/2020 н.р. До  30.08.2019 Завідувач, заступник завідувача по господарству, вихователь-методист з БЖД
6   Затвердити плани евакуації, порядок оповіщення людей, обов’язки та дії працівників закладу на випадок виникнення(НС) пожежі До 30.08.2019 Завідувач, заступник завідувача по господарству
  7 Розробити і здійснювати заходи щодо дотримання Правил пожежної безпеки, вимог електробезпеки, правил безпечного перебування людей у закладі під час проведення масових заходів   До  02.09.2019,   Завідувач, заступник завідувача по господарству, вихователь-методист з БЖД
8   Перевірити стан шляхів евакуації (коридори, сходи холи, вестибюлі, запасні виходи тощо) щодо позначення евакуаційного виходу. Не допускати захаращення та використання не за призначенням До 02.09.2019 Постійно, протягом 2019/2020 Завідувач, заступник завідувача по господарству, вихователь-методист з БЖД
9   Перевірити стан підвальних і цокольних поверхів. Не допускати розміщення та зберігання легкозаймистих горючих рідин й матеріалів, вибухопожежо-небезпечних предметів тощо До 02.09.2019 Постійно, протягом 2019/220 Завідувач, заступник завідувача по господарству, вихователь-методист з БЖД
10   Провести бесіди на протипожежну тематику з вихователями, вихованцями закладу про дотримання правил протипожежної . протягом року Завідувач, заступник завідувача по господарству, вихователь-методист з БЖД
11   Організувати вивчення вимог пожежної безпеки і проведення протипожежного інструктажу з працівниками закладу згідно з НАПБ Б.02.005-94, постійно Завідувач, заступник завідувача по господарству, вихователь-методист з БЖД
12   Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо дотримання правил безпечного поводження в побуті з урахуванням питань забезпечення протипожежної безпеки. постійно Завідувач, заступник завідувача по господарству, вихователь-методист з БЖД
13   Організувати проведення в закладах освіти конкурсів, вікторин з ОБЖД з метою виховання у дітей навичок правильної поведінки в різних надзвичайних ситуаціях протягом навчального року Завідувач, заступник завідувача по господарству, вихователь-методист з БЖД
 14 Забезпечити розробку і затвердити план евакуації та порядок оповіщення людей, який встановлює обов’язки і дії працівників закладу на випадок виникнення пожежі. протягом року Завідувач, заступник завідувача по господарству, вихователь-методист з БЖД
15   Укомплектування  пожежних засобів згідно з вимогами пожежної безпеки  протягом року Завідувач, заступник завідувача по господарству, вихователь-методист з БЖД