Тел. 097-567-32-66

Гурток для малюків “Говоримо англійською”

 У сучасному суспільстві все більшого поширення набуває думка, що опановувати іноземну мову варто починати з дошкільного дитинства.

По-перше, у цьому віці дитина швидше і якісніше запам’ятовує нові слова, адже за кожним словом закріплюється певний образ.

 По-друге, дитина саме в цей час ово­лодіває рідною мовою, тож іноземна даватиметься легше. По-третє, вивчення дошкільником іноземної мови сприяє загальному розвитку його індивідуаль­них мовленнєвих здібностей.

Іноземна мова — доступна і цікава дошкільнятам, якщо правильно організувати процес її вивчення.

 Під час занять з вивчення англійської мови керівник гуртка  не переобтяжує дітей потоком англійського мовлення і зобра­женням літер, опанування іноземної мови відбувається невимушено, в ігровій формі, з різноманітними завданнями, і спрямовується на загальний мовленнєвий розвиток дитини.

Тому ми вже декілька років ЗДО співпрацюємо з ФОП Фірапонтова Ю.В., яка організувала на базі нашого закладу гурток вивчення англійської мови ( платна послуга)  для дітей 4, 5, 6 років життя. Для здійснення цієї платної послуги  наявні всі дозвільні та ліцензійні  документи. А також заяви від батьків. 

  Оптимальний для дитячого сприйняття обсяг мовного матеріалу з кожної теми — 15-20 лексич­них одиниць. Якщо рівень мовленнєвого розвитку дітей недостатній, обсяг матеріалу зменшується, якщо рівень розвитку високий і навчання дається ді­тям легко — дещо розширюємо завдяки програмово­му матеріалу другого року навчання. Особливу увагу приділяється  відмінностям іноземної мови від рід­ної, зокрема, її фонетичним особливостям, інтонації, порядку слів. Заняття відбуваються 2 рази на тиждень по 30 хвилин в спеціальному кабінеті . Графік роботи платної послуги складений таким чином, що не порушує освітній процес та режимні моменти .

Вчитель спілкується з малятами українською, але обмежує використання рідної мови на заняттях лише тоді, коли всі діти розуміють і реагують на прості звертання, вказівки, розпоряджен­ня, прохання, що робляться іноземною мовою.

Складність іноземної мови зумовлює значну кількість помилок на початковому етапі її засво­єння, тому, враховуючи емоційність, вразливість, сором’язливість дітей,  будь-які зауваження робляться у дуже коректній формі. Вивчення інозем­ної мови не має стати для дитини джерелом трудно­щів чи втоми.  Важливо сформувати інтерес  до іноземної мови.

 Вже традиційним стало проведення свят і розваг з використанням інсценівок англійською мовою. Для батьків проводяться відкриті заняття. Також ми пишаємося нашими гурківцями , які приймають участь у міських конкурсах серед дошкільників знавців англійської мови, які ставали неодноразово переможцями та отримали дипломи і кубки .

Все це дає змогу зробити висновок про високий рівень розвитку кожного вихованця та ефективність організації гурткового навчання.