Тел. 097-567-32-66

Організація освітнього процесу в КЗДО КТ №60

Організація освітнього процесу в нашому садочку здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного закладу, а саме фізкультурно – оздоровчий, художньо – естетичний та корекційно – відновлювальний розвиток дошкільників.

Зміст освітнього процесу визначається БКДО і реалізується відповідно до Державної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та парціальних програм, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Плануючи день дошкільника педагоги нашого садочку враховують індивідуальні та вікові особливості дітей, поєднують вербальні, наочні і практичні методи. Наші педагоги сучасні та креативні – тому, щоб зацікавити дошкільників активно використовуються в освітньому процесі технічні засоби навчання (ІКТ). Досвідчені вихователі нашого садочка відводять належне місце продуктивним видам діяльності, в яких дошкільнята здатні до самовираження та самореалізації. Актуальними залишаються і такі традиційні напрямки, які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання.

Для найкращого засвоєння дітьми знань, освітня діяльність в закладі проходить в ігровій формі, адже гра – провідний вид діяльності дітей дошкільного віку. Таким чином, вихователі і впливають на фізичний, художньо – естетичний та корекційно – відновлювальний розвиток дошкільників, готуючи їх до життя у суспільстві.

Весь освітній процес в закладі організовується у розвивальному середовищі (освітні локації), наповнюваність яких відповідає «Примірному переліку ігрового та навчально – дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017р. №1633.

більш детально дивіться за посиланням

Практичні зусилля педагогів щодо створення і використання освітніх локацій освітньому процесі підпорядковується інтересам дитини та лініям її розвитку у всіх сферах життєдіяльності.

Співпраця з батьками в нашому садочку базується на засадах відвертості, взаєморозуміння, гуманності. Батьки активно відвідують творчі звіти, розваги, свята на яких малята демонструють набуті знання, вміння та навички.

Відповідальність за організацію та забезпеченість належного змісту освітнього процесу у садочку покладена на методичну службу закладу, яку контролює керівник.

Хочете дізнатися як ми плануємо день дошкільника?

Щоб забезпечити гармонійну єдність процесів виховання і навчання, спрямованих на розвиток і саморозвиток дітей, необхідне цілеспрямоване, раціональне планування. Грамотно складений план – це надійний путівник у реалізації поставлених програмових завдань. Планування освітньо – виховного процесу організованого характеру робить діяльність вихователя цілеспрямованою і результативною, визначає конкретні завдання, зміст, форми і методи роботи з дітьми. Принципами календарного планування є: послідовність у викладенні матеріалу, чіткість поставлених завдань, відповідність форм роботи віковим та індивідуальним особливостям дітей, різноманітність видів діяльності.

Перспективно – календарний план роботи в нашому закладі побудований за блочно – тематичним принципом, що забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення матеріалу протягом тематичного тижня. Тематичні тижні розроблені методичною службою закладу.

На початку кожного місяця заплановані: комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики пробудження після денного сну, які змінюються два рази в місяць, загартовуючі вправи, корекційні масажі. Також подано примірний перелік художньої літератури, який рекомендований для читання дітям та відповідає лексичним темам місяця, подані вправи артикуляційної, пальчикової та дихальної гімнастики, корекційні вправи для розвитку зв’язного мовлення дітей та вправи на розвиток психічних процесів відповідно до вікових особливостей дітей. План структуровано за режимними моментами: ранок, спеціально – організована діяльність, прогулянка, ІІ половина дня, ІІ прогулянка.

“Ранок” починається з ранкових зустрічей вихователя з дітьми, діти мають змогу обрати спосіб привітання, вихователь знайомить, удосконалює знання дітей з лексичною темою тижня. Зібравшись малята йдуть до спортивної зали для виконання комплексу вправ ранкової гімнастики з чіткими інструкціями інструктора з фізичного виховання та під музичний супровід музичного керівника. Після повернення до групи дітей чекає спостереження за природним об’єктом, або об’єктом навколишнього, яке планується з метою та орієнтовними запитаннями, дидактичні ігри на розвиток знань по лексичній темі, індивідуальна робота та народна (рухлива) гра з метою та ходом проведення. Малята працюють в куточку природі чи допомагають помічнику вихователя – чергують в їдальні (накривають на стіл). Вранці діти мають змогу обрати сюжетно – рольову гру, якою безпосередньо керує вихователь.

Спеціально – організована діяльність” представлені орієнтовні заняття за такою формою: тема, мета, матеріали та обладнання, хід у вигляді плану роботи з добором художніх творів, різних видів ігор та обов’язково фізхвилинок чи фізпауз. Розподіл занять відповідає наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015р. №446 “Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності”. Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, поєднуються та чергуються із заняттями з музичної діяльності та фізкультури. Після закінчення занять малята вдягаються на вулицю.

“Прогулянка” починається зі спостереження за об’єктами живої та неживої природи, має мету, орієнтовні навідні запитання та завдання для дітей, художнє слово, дидактичні та рухливі ігри з метою та ходом проведення. В деякі дні (двічі на тиждень) проводиться заняття з фізичної культури на повітрі. Обов’язковим видом діяльності під час прогулянки є праця в природі, малята допомагають двірнику, помічнику вихователя та вихователю працювати на городі, прибирати майданчик, годують птахів та допомагають тваринам. Виконавши всі обов’язкові завдання малята повертаються до групи, роздягаються в певній послідовності, виконують культурно – гігієнічні всі необхідні процедури, обідають та лягають відпочивати.

“Друга половина дня” починається з гімнастики пробудження після денного сну, загартовуючих та корекційних вправ. З дітьми проводиться індивідуальна та корекційна робота, а також малята виконують заняття з інших видів діяльності (конструювання, БЖД, театралізована діяльність, літературна діяльність, валеологія, основи економіки, основи права, тощо), етапи проведення сюжетно – рольових ігор. Бесіди та читання художніх творів відповідно до лексичної теми тижня.

ІІ прогулянка” починається із спостереження об’єктом оточуючого світу, має мету, художнє слово та навідні запитання для дітей. Під час другої прогулянки, коли діти займаються самостійною руховою та ігровою діяльністю, вихователь має змогу по спілкуватися з батьками, надати консультації або індивідуальні доручення, поради батькам вихованців, звернути увагу на певні труднощі або позитивні аспекти в процесі виховання дошкільників.  

В календарно – тематичний плані вихователі в кожному режимному моменті, відповідно до індивідуальних та вікових особливостей дітей планують індивідуальну роботу, трудову діяльність. Велике місце у плануванні відводиться ігровій діяльності, як найбільш відповідній дошкільному дитинству форми організації життєдіяльності, засобу всебічного розвитку дошкільника і важливого методу виховання. Мета дидактичних, творчих ігор, ігор – забав полягає в активізації, закріпленні, узагальненні набутих знань, удосконаленні практичних умінь і навичок. У грі діти запам’ятовують і пригадують більше, ніж під час будь – якої іншої діяльності,  вони здатні триваліший час зосереджувати свою увагу, саме тому спеціально – організована діяльність та інші види діяльності проводяться в ігровій формі.

Планування поєднує в собі всі лінії розвитку БКДО та Державної програми розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” та допомагає розвинути у дошкільників самостійність, працелюбність, розсудливість, спостережливість, відповідальність, інтелектуальний та морально – духовний аспект особистості.