Тел. 097-567-32-66

Освітня діяльність та безпека.

Створення безпечних і комфортних умов перебування дітей в ЗДО є ключовим завданням роботи колективу дитячого садочка. Аби підготуватися до нового навчального року та спрямувати освітній процес на збереження та відновлення  фізичного, психічного та духовного здоров’я вихованців, ми керуємося   нормативними документами, які регламентують діяльність закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану регулюються низкою нормативних документів, зокрема, 

Рішення про  режим роботи ЗДО ухвалює центральний  органи влади та військова адміністрації міста . Вони призначають комісію з обстеження закладу освіти щодо готовності до організації освітнього процесу, які мають перевірити: 

 • Сам заклад  освіти та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів;
 • Готовність систем оповіщення  
 • наявність планів евакуації та обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу (із запасами води та їжі, спальних місць, засобами захисту, аптечкою тощо).
 •  Облаштування внутрішнього простору приміщень укриттів має бути комфортним, містити все необхідне обладнання для організації освітнього процесу. Також бажано облаштувати в укриттях різні ігрові осередки (куточок творчості, читання, тощо).

Під час підготовки до нового навчального року  у ЗДО обов’язково проводяться тренування з учасниками освітнього процесу, щодо опрацювання алгоритму дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги або іншої надзвичайної ситуації .

Особливу увагу зосереджено   на педагогічній діяльності тих груп, до яких зараховано дітей зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Адже ці вихованці потребують окремого психолого-педагогічного супроводу у процесі адаптації до нових умов, тож педагогічним працівникам та практичному психологу потрібно:

 • уважно спостерігати за такими дітьми; 
 • враховувати в освітній роботі інформацію щодо їхнього психічного стану; 
 • впроваджувати види діяльності, які сприятимуть емоційній підтримці дітей та налагодженню комунікації з ними;
  використовувати індивідуальний підхід у роботі з вихованцями; 
 • залучати їх до колективної творчої діяльності.

Освітнє середовище має бути не лише безпечним, а й інформативним, цікавим, змістовним, стимулювати когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісно-поведінковий розвиток дітей. Ми прагнемо , щоб сучасний універсальний дизайн нашого закладу дошкільної освіти   був орієнтований на особистісний розвиток дитини задля реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії та включати: 

 • зонування групового простору на гамірні та тихі зони, облаштування в ньому осередків за інтересами. У вікових групах має бути достатньо простору для організації різних видів діяльності та вільної гри;
 • візуальне оформлення простору, пов’язане зі світлинами дітей, їхніми мистецькими роботами, матеріалами, що відповідають тематиці дня/тижня, індивідуальним інтересам тощо.
 •  Практичну значущість мають розробки педагогів щодо облаштування куточків,  ігрових, тематичних локацій тощо.
   

     В умовах воєнного стану, виходячи з об’єктивних обставин активно використовуємо   різні моделі організації освітнього процесу,  а саме : дистанційну та змішану. Дистанційна модель організації освітнього процесу – це процес, коли педагоги готують дидактичний матеріал з методичним супроводом відповідно до теми дня/тижня і надсилають його батькам для використання і опрацювання з дітьми у зручний для себе час. Онлайн-формат організації освітнього процесу з використанням синхронного навчання – це процес проведення освітньої взаємодії вихователя з усіма дітьми і їхніми батьками одночасно у реальному часі протягом не більше 10-15 хв, обов’язково в ігровій формі (спочатку граємо з дітьми, потім – з батьками). Змішана модель організації освітнього процесу, яку а ми частково організували – це процес, коли вихователь використовує і очну, і дистанційну форму освітньої діяльності з дітьми.

 У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі для педагогічних працівників надано:  

 • методичну підтримку,   щодо дистанційної роботи з дітьми
 • забезпечено  педагогів   доступом до інтернету;
 • організувувано психолого-педагогічну підтримку та супровід усіх учасників освітнього процесу.
 •    спланувано змістовий контент роботи, що відвертатиме увагу дітей від хвилювань, страхів та сприятиме зниженню тривожності;
 • Здійснюється систематичний контролювати  за  організацією дистанційного ( асинхроного  та синхроного формату) та змішаного формату освітнього процесу.  

 Такі заняття, за згодою  батьків ( заяви), з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку   тривають не більше 10 хвилин, старшого дошкільного віку — 15 хвилин. Під час занятть педагоги звертають и увагу  батьків на налаштування веб-камер гаджетів – вона мала бути встановлена на рівні очей або трохи вище, щоб діти бачили очі педагога;  асинхронному (запис відео заняття та передача його батькам для самостійного опрацювання дітьми). Під час зйомки педагоги   створюють короткі і дидактично продумані відеоролики, дозовано використовують переходи та анімацію. 

В умовах воєнного стану важливим напрямом роботи ЗДО є продовження здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами. з максимальним збереженням кадрового потенціалу, яки забезпечують їхнє навчання, створення безпечного освітнього середовища та надання якісних корекційнол-психолого-педагогічних послуг. 

Ключовою передумовою налагодження ефективного та дієвого освітнього процесу є партнерська взаємодія між батьками та педагогічним колективом. Аби організувати ефективну взаємодію всіх учасників освітнього процесу  використовуємо різноманітні онлайн сервіси та ресурси, зокрема:

 • Власний сайт закладу освіти( ЗДО60). Для якісного функціонування слід постійно оновлювати й поповнювати інформаційне наповнення сайту, розмістити на ньому завдання і рекомендації для батьків щодо роботи з дітьми, створити віртуальну бібліотеку з добіркою освітніх ресурсів; 
 • оптимальні канали комунікації для здійснення кожного конкретного завдання, проведення індивідуальних консультації з фахівцями (відеоконференція, форум, чат, блог, електронна пошта, анкетування, соціальні мережі тощо); 
 • месенджери (групи Viber, Telegram канал КЗДОКТ№60 КМР, сторінку Фейсбука «Червона шапочка») для оперативного спілкування з батьками;
 • електронні платформи Zoom, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams тощо.
   

Відповідно до реалізації Законів України «Про освіту», відповідно до Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №372 від 16.04.2018, нормативних документів з питань організації освітньо – виховного процесу, а саме https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-okremih-pitan-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-20212022-navchalnomu-roci; з метою забезпечення державних стандартів освіти; втілення ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання та солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей дошкільного віку; впровадження у практику роботи індивідуальних технологій навчання та виховання; формування навичок здорового способу життя; створення психолого – педагогічних передумов особистісно зорієнтованої системи навчання й виховання в умовах реформування національної системи освіти, на основі вивчення результативності освітньо – виховного процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, враховуючи моніторинговий аналіз досягнень дітей дошкільного віку та аналіз роботи закладу за минулий навчальний рік та планом роботи КЗДО КТ №60 КМР на 2021-2022 н.р., творчою групою КЗДО КТ №60 КМР було створено ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ закладу.