Тел. 097-567-32-66

ПОЛОЖЕННЯ про сайт ЗДО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом КЗДО КТ №60 КМР 30.08.2019 № 72- а/г

ПОЛОЖЕННЯ  про  Веб-сайт комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу  ( ясла – садок) №60 Криворізької міської ради

 1.   Загальні положення :

1.1.         Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту КЗДО КТ №60 КМР , розширення інформаційного освітнього простору.

 1.2.         Веб – сайт (далі Cайт) Комунального закладу дошкільної освіти комбінованого питу ( (ясла садок )  №60 Криворізької міської ради ( далі  КЗДО КТ №60 КМР )створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3.         Сайт є одним із інструментів забезпечення освітньоїї, корекційної  та виховної діяльності КЗДО КТ №60 КМР і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

 1.4.         Завідувач КЗДО КТ №60 КМР призначає редактора сайту, який несе відповідальність за вирішення питань щодо розміщення інформації, її видалення чи оновлення.

 1.5.         Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди КЗДО КТ №60 КМР. Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності закладу дошкільної освіти

 2.     Мета і завдання веб-сайту КЗДО КТ №60 КМР

2.1.         Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього КЗДО КТ №60 КМР   представлення   закладу дошкільної освіти  Інтернет-спільноті.

 2.2.         Завдання: –         позитивна презентація інформації про досягнення вихованців та педагогічного колективу, особливості КЗДО КТ №60 КМР, історії його розвитку, про освітні програми та проекти; – систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність КЗДО КТ №60 КМР;

 –         формування позитивного іміджу КЗДО КТ №60 КМР

–         здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного колективу; –  

       створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: спеціалістів, вихователів, вихованців, батьків, громадських організацій та зацікавлених осіб;

 –         створення умов мережевої взаємодії КЗДО КТ №60 КМР з іншими установами; –         стимулювання творчої активності педагогів та вихованців; –         підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;

–      сприяння створенню  в ЗДО єдиної інформаційної інфраструктури.

 3. Інформаційний ресурс Сайту

3.1.         Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів КЗДО КТ №60 КМР), педагогічних працівників, вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

 3.2.         Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним. 3.3.         Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

 –         контактна інформація про КЗДО КТ №60 КМР (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

–         відомості про адміністрацію КЗДО КТ №60 КМР;

 –         довідкові матеріали про навчальні програми, порядок зарахування до КЗДО КТ №60 КМР –    

     – електронні версії організаційних документів  КЗДО КТ №60 КМР ( Проекти,  Програма розвитку, Статут дошкільного закладу, локальні акти та положення);

–         матеріали з організації освітнього та корекційного процесів, режиму організації життєдіяльності дошкільників;

 –         навчально-методичні матеріали  педагогічних працівників КЗДО КТ №60 КМР  ;  

 –         інформація про події (свята, семінари, методичні об’єднання, педагогічні ради, виставки, конкурси);

–         матеріали про персоналії (завідувач, вихователі-методисти, вихователі, вчителі/дефектологи, вчителі/логопеди, художній керівник , керівники гуртків,  практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, технічний персонал   ).

3.4.         Заборонено розміщувати на сайті КЗДО КТ №60 КМР:

 –         інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські, релігійні та політичні ідеї;

 –         інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України. 3.5.         Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу відділу освіти. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

3.6.         Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи творчих педагогів, адміністрації, батьків,  може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, посилання на які організовується із Сайту КЗДО КТ №60 КМР)

. 4.       Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

 4.1.         Адміністрація КЗДО КТ №60 КМР відповідає за змістове наповнення Сайту та його своєчасне оновлення.

 4.2.         По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються відповідальні особи за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається, та відповідальність за її якість контролюється завідувачем КЗДО КТ №60 КМР 4.3.         Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.

 4.4.         Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту: –         зміна дизайну та структури;

 –         розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових веб-сторінок;

–         реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

 4.5.         Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу. 4.6.         Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайту.

 4.7.         В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень, графічна – у вигляді фотокарток, схем, креслень – у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом адміністратора Сайту.

 4.8.         Поточні зміни структури Сайту здійснюються адміністратором. Зміни концептуального характеру, погоджуються керівником КЗДО КТ №60 КМР. 4.9.         Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень.

 5. Виконання Законів України

5.1.         При підготовці матеріалів для розміщення в мережі Інтернет, адміністрація КЗДО КТ №60 КМР та розробники Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про суспільну мораль».

 5.2.         Розробники Сайту зобов’язані збирати письмові погодження учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані вихованців та педагогів на сайті КЗДО КТ №60 КМР та соціальних інтернет мережах.

5.3.         Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

5.4. Інформація, висвітлена на сайті, повинна відповідати критеріям, зазначених у Законі України «Про суспільну мораль».

– Копіювання дозволяється з цитуванням джерела  КЗДО КТ №60 КМР