27 березня 2023 року відбулося підсумкове засідання атестації педагогічних працівників КЗДО КТ 60 КМР відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних. Всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогів ЗДО, як того вимагає атестаційний процес, розпочалося у жовтні 2022 року після затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються у 2023 році і практично завершилося до 20 березня 2023 року. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, за допомогою яких визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання; це своєрідний підсумок роботи вихователів за міжатестаційний період та звіт про неї перед колегами.

Оскільки основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності, атестаційна комісія керувалася інтересами педагогічного працівника і атестація пройшла в доброзичливій атмосфері, педагогічні працівники були оцінені об’єктивно та ухвалено неупереджені рішення:

1. 3 вихователя – відповідають займаній посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду.

2. Виховатеям присвоєно:

2.1. Кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”;

2.2. Кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”;

2.3. 3 вихователя підтвердили відповідність займаній посаді та раніше встановленому педагогічному званню “вихователь-методист”;

3. Вчитель-дефектолог підтвердив відповідність займаній посаді та встановленій раніше кваліфікаційній категорії “спеціаліст першої категорії”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *