Тел. 097-567-32-66, 

Програмне забезпечення освітнього процесу

Програмне забезпечення освітньої діяльності в КЗДО КТ №60 КМР здійснюється методичною службою закладу.

Зміст освітнього процесу в закладі визначають нова редакція Базового компонента дошкільної освіти  та освітня програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”, а також затверджені педагогічною радою парціальні програми відповідно до плану роботи спеціалістів закладу.

  • Програмно – методичний комплекс “Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвитком мовленя” та програми розвитку навчання та виховання  дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку “Віконечко”.

Організація гурткової роботи в закладі дошкільної освіти здійснюється на основі парціальних програм:

Головна задача організації освітньої діяльності в ЗДО полягає в тому, щоб реалізувати зміст Базового компонента дошкільної освіти https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini – базовий компонент шляхом використання у роботі педагогів Державної програми “Українське дошкілля” https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/Bilan_Programa_Ukrdoshkillja_2017.pdf , структуру якої визначають освітні лінії “Особистість дитини”, “Дитина в соціумі”, “Дитина у природньому довкіллі”, “Дитина в світі культури”, “Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі”, “Мовлення дитини” та провідний вид діяльності в ЗДО “Гра дитини”.

Головна мета освітньої діяльності – реалізація оптимального комплексу розвивальних, виховних і освітніх функцій та змістових напрямків організації життєдіяльності в межах її вікової компетентності з поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно – зорієнтованого та ціннісного підходу.   

Освітня діяльність в закладі дошкільної освіти побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання. Залученням дошкільників до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування цілісної картини світу.