Тел. 097-567-32-66, 

Миніторинг діяльності

Оперативний мониторинг планується задля вивчення сукупності питань у діяльності закладу дошкільної освіти та проводиться завідувачем ЗДО. За отриманою інформацією здійснюється: порівняння, узагальнення, аналіз, пошук причин, які викликали ту чи іншу проблему. Такий вид моніторингу відіграє запобіжну роль. Адже  ає змога вчасно виявити явища, загрозливі для кінцевих результатів діяльності закладу. 

Циклограма оперативного моніторингу