Тел. 097-567-32-66

Методична робота

Система методичної роботи побудована на активному використанні передових методів та прийомів в роботі з педагогічним колективом , який  базується на сучасній  дослідницькій діяльності через творчі лабораторії,   проекти, тренінги,  різноманітні мистецькі та педагогічні майстерні.  

Відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив КЗДО КТ №60 КМР ставить перед собою на 2021/2022 навчальний рік такі завдання:

  1. Формування інноваційної культури педагога, як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника».
  2. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій.
  3. Продовжити розвивати монологічне мовлення дошкільників  шляхом використання освітніх технологій «Сторітелінг», «Синквейн», прийомів мнемотехніки під час театралізованої діяльності та літературних вечорниць.
  4. Формування психологічної зрілості та готовності до навчання у школі (життєві компетентності, мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, інтерес до пізнавальної діяльності). Зазначені завдання досягаються шляхом створення умов для участі дітей у різних видах діяльності .

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 №1/9-154  Про  запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та введення карантину та  згідно наказу комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної адміністрації» (далі – Академія) від 26 березня 2020 № 59 «Про запровадження карантину в організації та проведенні курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (далі – Курси) при Академії відбудуться зміни: Курси, що розпочинаються з 13 березня  2020 відбудуться у дистанційній (заочній) формі навчання.

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Впровадження інноваційної діяльності в ЗДО