Тел. 097-567-32-66, 

Методична робота

Система методичної роботи побудована на активному використанні передових методів та прийомів в роботі з педагогічним колективом , який  базується на сучасній  дослідницькій діяльності через творчі лабораторії,   проекти, тренінги,  різноманітні мистецькі та педагогічні майстерні.  

Основні напрями діяльності

Завдання на навчальний рік та оздоровчий період

Виходячи з положень Закону України “Про дошкільну освіту”, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Листів МОН , Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах ” , з метою підвищення якості дошкільної освіти її сталого інноваційного розвитку та враховуючи аналіз роботи закладу за минулий навчальний рік, виявлених недоліків, досягнень, запитів батьків та вимог Базового компонента дошкільної освіти та Державної програми розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” педагогічний колектив планує спрямовувати свою діяльність потрчному навчальному році на розв’язання пріоритетних завдань

  1. Розпочати роботу над проблемою становлення соціальної компетентності дитини шляхом формування основ морально – духовних якостей.
  2. Продовжити роботу над розвитком мовлення дошкільників, засобами українського дитячого фольклору.
  3. Систематизувати процес урізноманітнення фізкультурно – оздоровчої роботи з дошкільниками шляхом формування уявлень про здоров’я,  здоровий спосіб життя та розвиток інтересу до фізичної культури та спорту.
  4. Забезпечити організацію співпраці педагогів з родинами вихованців, як гарант особистісного зростання.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 №1/9-154  Про  запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та введення карантину та  згідно наказу комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної адміністрації» (далі – Академія) від 26 березня 2020 № 59 «Про запровадження карантину в організації та проведенні курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (далі – Курси) при Академії відбудуться зміни: Курси, що розпочинаються з 13 березня  2020 відбудуться у дистанційній (заочній) формі навчання.

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників