Тел. 097-567-32-66

Логопеди допоможуть усунути вади мовлення у малят.

І. Програмно-методичне забезпечення :

  • Планування роботи з дітьми середнього віку із ЗНМ здійснюється за програмно-методичним комплексом Л.І. Трофименко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ» , схваленим Міністерством освіти і науки України для використання в навчально-виховному процесі.(Лист МОН України №1 /11- 42 від 11 січня 2007 р.\
  •        Планування роботи з дітьми старшого віку із ЗНМ здійснюється за програмно-методичним комплексом Трофименко Л.І. “Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення”, рекомендованим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-18794 від 05.12.2012) та методичними рекомендаціями «Організація корекційно-відновлювальної роботи з дітьми старшого віку із ЗНМ», затвердженими навчально-методичною радою МК Пр.№4 від 16.09.09.
    • планування роботи з дітьми дошкільного віку із ЗПР здійснюється за програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років “Віконечко”, рекомендованою Міністерством освіти і науки України(лист №1/11-6943 від 12.04.13)   та методичними рекомендаціями “Корекційно-відновлювальна робота з дітьми дошкільного віку із ЗПР», затвердженими навчально-методичною радою МК Пр.№2 від 26.10.2011

ІІ. На основі власного багаторічного досвіду логопедичної роботирозроблено «Діагностичне обстеження мовленнєвого розвитку дитини 3 – 6 – річного віку» та ілюстрований додаток до нього, що відповідає вищезазначеним програмам та складається з  чотирьох основних блоків:

  1. Вивчення анамнезу і мовленнєвого розвитку в ранньому віці.
  2. Обстеження психічного розвитку й інтелекту з метою з’ясування первинності чи вторинності мовленнєвих порушень.
  3. Обстеження немовленнєвих функцій дитини.
  4. Обстеження мовленнєвих функцій дитини.

ІІІ. Вчителі – логопеди допоможуть малятам:

– виправити вади звуковимови ;

 – подолати загальне недорозвинення мови, відновити мовленнєві здібності у особливих дітей

– попередити та усунути дисграфію і дислексию;

– поставити мовне дихання, голос , ритм і темп мовлення при заїкуванні;

– надати допомоги дітям з проблемами в розвитку фонемного сприймання, пам’яті, уваги, мислення;

– провести діагностику і підготовити дітей до навчання в школі за авторськими та апробованими методиками;

– навчити риториці: красивому  і правильному мовленню;

– консультувати з питань мовленнєвого розвитку педагогів та батьків  

Вчитель-логопед Остапішина Лариса Григорівна.

вчитель- логопед Міщенко Вікторія Володимирівна