Тел. 097-567-32-66, 

Корекційна робота

Шановні батьки !

Звертаємо вашу увагу на мовлення вашої дитини!!                           

                                «Подаруймо дитині радість спілкування!»            

У сім’ї дорослі розуміють дошкільника з півслова. І якщо він навіть має окремі мовленнєві недоліки, ніякого дискомфорту у спілкуванні не виникає. Проте для сторонніх часто виявляються незрозумілими спотворені, неправильно вимовлені дитиною слова. Таке мовлення ускладнює спілкування з ровесниками. Якщо ви помітили, що дорослі чи діти не розуміють вашого малюка, спробуйте об’єктивно оцінити ситуацію. Не забувайте: через це дитина може поступово усамітнитися, що ще більше затримуватиме мовленнєвий розвиток і негативно впливатиме на характер дитини. Тому надзвичайно важливо своєчасно допомогти дитині подолати мовленнєві вади.

                                        Як це зробити?

Помітивши порушення вимови навіть кількох звуків у дитини, старшої 4 років, слід обов’язково звернутися до логопеда дитячого закладу або ж до логопеда районної поліклініки, який повинен обстежити стан мовлення дитини, зробити попередній висновок і рекомендувати вам відвідування або ж занять в поліклініці, або ж спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення при дошкільному закладі за місцем проживання.

                              Що для цього потрібно?

     Якщо батьки знають про особливі освітні потреби своєї дитини, рекомендується до того, як дитина піде до закладу освіти, подати заяву до інклюзивно-ресурсного центру. Батьки це можуть зробити декількома способами: завітати до КУ КІРЦ за адресою: м. Кривий Ріг, м-н Сонячний, 47-а, телефон: Директор Андреєва Тетяна Гарріївна . +380977530814, та подати заяву особисто. Графік роботи з 9.00-до17.00.

або подати заяву на сайті:

Перелік документів, необхідних для проведення комплексної оцінки :

  1. документи, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників. .    Як правило, це паспорти батьків або опікуна (копія: перша, друга сторінки, прописка), у разі опікунства – копія опікунського посвідчення. У разі відсутності батьків взагалі, додаються документи, які підтверджують їхню відсутність: рішення суду про позбавлення батьківських прав, свідоцтво про смерть, розшук, про тяжку хворобу тощо. Тоді особа, яка представляє дитину в ІРЦ (за умови відсутності батьків або осіб, які їх замінюють), обов’язково оформлює доручення на представлення інтересів дитини під час здійснення оцінки.

2. свідоцтво про народження дитини (копія);

3. форма первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, визначена Наказом МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності» від 28.07.2014 № 527, у разі потреби – довідка від психіатра.

     У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну освіту, до заяви додаються: психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу; малюнки, інші творчі роботи дитини; документи щодо додаткових обстежень дитини.

Як налаштувати дитину на проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку?

(рекомендації батькам)

1. Напередодні проведення комплексної оцінки проговоріть з дитиною інформацію про батьків (як звати тата, маму, де і ким працюють батьки), домашню адресу, де проживає дитина, тощо.

2. В день проведення комплексної оцінки створіть у дитини позитивний настрій. Налаштуйте дошкільника на ігрову діяльність.

3.Розрахуйте час так, щоб прийти завчасно, не поспішаючи, якщо потрібно переодягнутись і підготувати дитину.

4. В день проведення оцінювання дитина повинна бути здоровою. У разі, якщо дитина захворіла, зателефонуйте в ІРЦ і попросіть перенести оцінку на інший день.

5. Не переживайте за результати оцінки і сам процес. Пам’ятайте, що Ваші переживання та тривога передаються дитині.

6. Під час обстеження не відволікайте дитину зауваженнями і репліками. У разі необхідності, дитині допоможе фахівець.

7. В присутності дитини не говоріть «вона соромиться», «вона не любить вчити вірші, розповідати», «вона це не вміє», «вона при сторонніх людях не відповідає», тощо.

  8.    Оцінка кожним фахівцем займає майже годину, тому при потребі візьміть щось перекусити та попити.

    9. Після комплексної оцінки обов’язково похваліть дитину, навіть якщо вона відповідала гірше, ніж Ви очікували, адже це її перший самостійний іспит.

     Ваша дитина зарахована у логопедичну групу.

Дитина вважається  зарахованою у групу, яку відвідують діти з  загальним недорозвиненням мовлення   та складними мовленнєвими вадами, з дати проходження комісії.

                               Крок за кроком.

  Вчитель-логопед та вихователі спеціальних груп планують свою роботу з урахуванням вимог Базової програми та мовленнєвих можливостей дітей за такими напрямками:

– розвиток фонетико-фонематичної сторони мовлення;

–                 лексико-граматичної будови ;

–                 діа-монологічного мовлення.

         Працюємо у тісному взаємозв’язку з музичним керівником, практичним психологом. Проводимо педагогічні консиліуми .

Тісно співпрацюємо з родинами.

Висновки щорічного обстеження сформованості мовленнєвих розвитку дошкільників за останні роки відображують пригнічуючу тенденцію до збільшення кількості дітей із мовленнєвими порушеннями.В тому числі зростає відсоток комплексної паталогії, що відображується на фонематичних процесах, лексико-граматичній будові, зв’язному мовленні, тобто структурах, якість яких зумовлює успішність навчання і розвитку дитини. Спеціалісти ЗДО працюють за такими програмами :

І тому основною метою розвивальних, спеціально організованих освітніх  занять в ЗДО є корекція та профілактика мовленнєвих порушень. Активно й ефективно застосовую у корекційній роботі  інноваційні методики й технології: педагогіка М. Монтесорі, спадщина Софії Русової, спадщина В. Сухомлинського, «Мнемотехніка» та ін., а також сучасні інноваційні та інформаційно-комунікативні технології.

Також у своїй роботі з дитиною вчитель – логопед та вчителі – дефектологи  використовують цікавий та яскравий дидактичний матеріал, орієнтуються на вікові та індивідуальні особливості дитини, її індивідуальні потреби та можливості.

Терміни, за які можливо виправити мовленнєві порушення, індивідуальні та залежать від ступеня їх важкості, будови та функціонування мовленнєвого апарату, а найголовніше від підтримки дитини у подоланні порушень мовлення з боку батьків.

Не забувайте, вашій дитині завжди потрібна ваша підтримка і ваша любов!

Представляємо вам для ознайомлення напрямки   корекційного  впливу, які використовують у своїй роботі вчителі –логопеди та вчителі – дефектологи в ЗДО.
  •  Для чіткої та правильної звуко вимови у дітей з мовленнєвою пасивністю потрібні сильні, пружні і рухливі артикуляційні органи тобто язик, губи, м’яке піднебіння. Для цього логопед використовує в роботі  спеціальну гімнастику, яка називається артикуляційною.

   (дивіться додаток –  «артикуляційні гімнастики» та «голосові вправи»)

  •  Також   логопед за допомоги ігор , вправ та цікавих завдань працює над  постановкою та автоматизацією звуків, вчить дітей диференціації, тобто розрізняти їх. (дивіться  додаток – «вправи на автоматизацію « )

Числення дослідження доводять наявність взаємозв’язку між рівнем сформованості тонких рухів пальців рук і рівнем мовленнєвого розвитку. Таким чином, впливаючи на розвиток дрібної моторики, ми одночасно  позитивно впливаємо на розвиток моторики мовленнєвих органів. Найбільш ефективними у розвитку пальчикової моторики є пальчикова гімнастика – це  вправи з використанням самих пальців , долоньок дитей та дрібних предметів       ( ґудзиків, камінців, намистин, мозаїки, ігри з піском та крупами і ін.)

 ( дивіться додаток –  «пальчикові гімнастики»)

Також логопед вчить дітей  розрізняти немовленнєві звуки – відтворювати заданий темп і ритм,  та мовленнєві звуки , тобто правильно сприймати звуки мовлення на слух, розрізняти схожі звуки ,   А також формувати  вміння визначати місце звука у слові, що дуже позитивно впливає на подальше оволодіння дитиною письмом та читанням.

  • Велику увагу приділяє вмінню дітей збагачувати пасивний та активний словниковий запас  дітей. Чим більше слів засвоїть дитина , тим легше їй спілкуватись, тим багатша її мова. ( додаток – «ігри та вправи на розвиток лексики»)
  •  Збагачення словникового запасу полягає у тому, що перш ніж назвати дитині нове слово, потрібно наповнити його певним значенням, пов’язати з предметом, явищем, дією. ЩО дозволить дошкільнику  змістовно переказати розповідь, описувати предмети, закінчувати розповідь, тобто формується добре розвинуте зв’язне мовлення.  Для цієї мети спеціалістами створено ряд розвивальних посібників, ігор, вправ(додаток – «ігри та вправи на розвиток граматичної будови мовлення»  )

За допомоги спеціально організованої роботи та інтегрованої системи навчання спеціалістами приділяється особлива увага розвиток психічних процесів .

Вчитель-дефектлог порадить яку развивати та навчати особливу дитину

Логопеди допоможуть усунути вади мовлення у малят.