Тел. 097-567-32-66

хореография

Хореографія в дитячому садку!

Дитячий садок – це перша сходинка становлення особистості. Саме в дитячому садочку дитина отримує всі умови для різностороннього розвитку. Хореографія-один із видів мистецтва, який поряд з іншими видами діяльності сприяє всебічному розвитку дитини. Кожен вид мистецтва має свої специфічні закони відображення життя, свої особливі форми вираження, методи і матеріали. Але всі види мистецтва об’єднує одна ціль – створення краси, яка рівнозначна душевній і фізичній досконалості. Адже краса в мистецтві породжує в людині благородні наміри до самовдосконалення.

Наукою доведено, що тільки під час активної діяльності, зокрема музично – рухової (в системі музичного виховання) та хореографічної (в системі ширшого мистецького виховання), розкриваються природні задатки, обдаровання дітей. Але дитині дошкільного віку заняття хореографією потрібні не для того, щоб у майбутньому стати професіоналом, хоча дехто з них стане таким! Хореографічна діяльність необхідна дитині для того, щоб не пропустити сенситивного періоду, коли використання задатків стає найбільш своєчасним для розвитку спеціальних здібностей та особистості загалом. Вважається, що таким періодом для розвитку у дитини ритмічності, пластичності, загальної танцювальності є вік  4-6 років. У різних дітей потяг до танцювальної активності може виникати дещо раніше чи пізніше, залежно від індивідуальних особливостей.

Хореограф, художній керівник нашого садочка – Онищенко Оксана Володимирівна, створює для наших дошкільнят сприятливі умови для розкриття дитячої обдарованості у вигляді занять хореографією, посильних виступів має на меті – залучити дитину до мистецтва танцю через її власні активні дії, сприяти прояву креативності, допомогти кожному малюкові виявити художній хист, самостійність, розвинути у дітей схильність до творчості, творчі уміння, сформувати у дітей потребу спілкуватися засобами мистецтва танцю.

Парціальна програма ( “Дитяча хореографія” під редакцією О.Шевчук) якою використовує у своїй роботі Оксана Володимирівна – спроба визначити пріоритети освіти дітей 3-7 років у царині одного з найпривабливіших для дитини виконавських мистецтв – хореографії.

Оксана Володимирівна планує хореографічний процес з кількох етапів: 
1-й: освоєння азів ритміки, азбуки класичного танцю, нескладних елементів історико – побутового, бального та народних танців. 
2-й: вдосконалення отриманих знань, продовження вивчення класичного екзерсису, освоєння танців і знайомство з сучасним танцювальними напрямами. 
3-й: спеціалізовані заняття для дітей, що проявили певні здібності до танцю, з залученням цих дітей до “Театру мод: “Перлинка”.

Заняття, під час яких відбувається виховання і розвиток дітей, є основною формою навчання дітей хореографії.

Метою хореографічних занять з дітьми дошкільного віку, Оксана Володимирівна, як досвідчений спеціаліст своєї справи, визначає: сприяти індивідуальному становленню особистості дитини під впливом цінностей хореографічного мистецтва, у процесі власної мистецько – просвітницької діяльності, взаємодії з педагогами і дитячим колективом. Сформувати елементарні основи хореографічної культури.

Виховні завдання, які перед собою ставить хореограф нашого садочка:

– Виховання життєтворчих, естетичних, морально – етичних, соціально – емоційних, вольових засад особистості дитини, позитивних особистісних якостей дітей, подолання негативних проявів характеру.

– Виховання ціннісних суджень і естетичних смаків, ставлення до хореографії як джерела позитивних та радісних емоцій, шляхетних почуттів, патріотичних переживань.

– Виховання здатності сприймати рухи за естетичними еталонами, відчувати естетичну виразність власних рухів.

– Виховання бажання красиво виконувати танцювальні рухи, змінювати рухи, вигадувати і застосовувати варіанти танцювального руху у різноманітних життєвих ситуаціях.

– Виховання емоційно – усвідомленого переживання танцювальних рухів, формування ціннісного ставлення до естетично – виразних рухів іншої людини і своїх власних.

– Виховання сучасних естетичних еталонів щодо свого зовнішнього вигляду, важливих звичок в особистому житті.

Освітні завдання, які ставить перед собою та дітьми Онищенко О.В.:

– Формування системи уявлень, понять, знань про сутність хореографічного мистецтва, емоційно – образну пластику і виразні танцювальні рухи, як спеціальну мову хореографічного мистецтва, про естетичний потенціал рухів людини, індивідуально спрямовану користь танців.

– Набуття дітьми системи танцювальних навичок, а також творчих умінь успішного їх застосування, як у хореографічній діяльності, так і у музичній, фізкультурній, у повсякденному житті.

– Створення тезауруса танцювальних рухів, як практичного виконання сукупності рухів у сталому і варіативному вигляді, необхідного для вираження своєї активності та індивідуально значущого для становлення особистої культури, статевої ідентифікації.

– Закладання основ танцювальності, правильного виконання танцювальних рухів, емоційно та інтелектуально спрямованого засвоєння елементарної техніки танцювальних рухів і танців, набуття культури рухів.

– Формування у дітей уміння спілкуватися за допомогою танцювальних рухів.

– Формування мистецької активності і естетичного ставлення до мистецтва танцю, основ сприйняття мистецтва хореографії та художньо – практичних навичок танцювального виконавства, виконавської танцювальної творчості, елементарної художньої культури.

Розвивальні завдання хореографічної діяльності в КЗДО КТ №60 КМР:

– Вироблення в дитини життєрадісного емоційно – вольового стану, як домінуючого під час виконання танців і рухів та у щоденному житті, розвиток психічних процесів (сприймання, мислення, уява, увага, пам’ять тощо), інтелектуальних здібностей.

– Формування правильної постави (струнка, підтягнута, легка, естетично – виразна, індивідуально – комфортна, природна), що проявляється у процесі хореографічних, музичних, фізкультурних занять та в повсякденному житті.

– Зміцнення сили і рухливості кістково – м’язового апарату, корекція незначних відхилень у розвитку постави, ступні, форми ніг.

– Розвиток ритмічності й емоційної виразності танцювальних рухів, відчуття характеру музики, засобів музичної виразності, форми музичного твору і відтворення їх у рухах і вправах.

– Формування відчуття і усвідомлення оздоровчо – тренувального ефекту хореографічної діяльності щодо функціональних властивостей дихальної, серцево – судинної, секреторної, нервової систем, кістково – м’язового апарату тощо.

– Розвиток функціональних властивостей дихальної, серцево – судинної, секреторної, нервової систем, фізичних якостей (спритність, гнучкість, сила, рівновага, координація, орієнтування в просторі, витривалість) тощо.

Виховні, освітні, розвивальні завдання вирішуються у процесі навчання дітей хореографії.

Сукупність завдань навчання розривається через зміст хореографічної діяльності дітей в ЗДО.

Зміст хореографічної діяльності дітей дошкільного віку становить: діяльність сприймання і ознайомлення з особливостями музично – хореографічного мистецтва, зі спеціальною “мовою” музично – рухового образу; дитяча художньо – практична діяльність у двох її проявах – музично-хореографічного виконавства і виконавської музично-хореографічної творчості.

Зміст і структура хореографічної діяльності в нашому садочку відповідають віковим особливостям розвитку дошкільників, провідній ігровій діяльності дітей та історичній логіці розвитку хореографічного мистецтва.

Перші навички хореографічного мистецтва, які отримали діти в нашому дитячому садку   заохочують їх в подальшому житті продовжують відвідувати танцювальні колективи бальних та народних танців,   при палацах культури  та центрах дитячої творчості міста.      

ˆ