Тел. 097-567-32-66

Фізкультурно-оздоровчий розвиток малюків

Фізичний розвиток дитини – важлива функція сучасного ЗДО. Сьогодні йдеться мова в освітній програмі нашого ЗДО вже не про фізкультуру, як таку, а про фізичний розвиток в цілому, що передбачає розвиток рухової активності, фізичних якостей дошкільників, знання свого тіла, його функцій, призначення його основних частин, можливостей організму, вміння бути домірним до нього, розвиватися в межах індивідуальних можливостей, власного потенціалу. Треба досконало знати сьогодні стан здоров’я кожного вихованця (фізичного, психічного, духовного, соціального), особливості його розвитку, щоб створити найбільш сприятливі умови для гармонійного розвитку малюка, його фізичної пристосованості до навколишнього життя. МИ багато зробили для повно-цінного фізичного розвитку кожного малюка. Одне з головних завдань нашого ЗДО – створити як найсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового та систематичного загартування дітей з активним використанням здоров’язбережувальних технологій; зберігати і зміцнювати фізичне, пси-хічне, соціальне і духовне здоров’я дітей, підвищувати їх фізичну і розумову працездатність, розвивати кожну дитину за її індивідуальною природною програмою.  Колектив нашого ЗДО проаналізував усі фактори, які можуть впливати на погіршення здоров’я дітей, а тому поставив перед собою завдання вдосконалити систему фізкультурно-оздоровчої роботи у своєму закладі. Які ж фактори виховання і навчання можуть призвести до погіршення здоров’я дітей дош- нераціональна побудова режиму дня, рухового режиму дітей ; – тривала вимушена поза дітей під час занять в умовах низького рівня освітлення приміщень і робочих місць, неякісного повітря, не ергономічних меблів (які не відповідають ростові та функціональним особливостям дітей), що призводить до зниження гостроти зору, порушень постави, зниженого загального тонусу організму дітей; – переповнення груп дітьми; – гіподинамія дітей (малорухомість), тривалий вплив на них шумових та голосових стресорів; – відсутність систематичності в проведенні загартувальних процедур, інших фізкультурно-оздоровчих (традиційних і нетрадиційних) заходів; – перегрівання дітей, їх нераціональний одяг дітей: – скорочення тривалості прогулянок; – надмірне захоплення методиками інтелектуального розвитку, раннє навчання читання, володіння комп’ютерною грамотою, засиоля електроних гаджетів тощо; –  перевантаження дітей заняттями; – навчання та виховання дітей за традиційною моделлю, без врахування головних аспектів особистісно орієнтованого підходу тощо. Як наслідок, у дітей формуються неврози, психологічні розлади, порушення постави, погіршення функції зору, розлади імунної системи, часті ГРЗ. Запроваджувати систему фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками наш заклад дошкільної освіти розпочав з ретельного вивчення та удосконалення режиму дня в ЗДО, перегляду тривалості окремих його режимних моментів згідно норм і вимог. Режим дня в нашому садочку є досить обґрунтований, виважений, гнучкий, але незмінними завжди є прогулянки, прийом їжі, сон дітей. Нашим режимом забороняється затягувати організовану навчальну діяльність, яка розпочинається о 9.00год, в групах раннього віку більше як на 30хв, молодшого дошкільного віку – 45хв, середнього дошкільного віку – до 1год, в старших групах – до 1,5год (якщо зранку 3 заняття). Правильним режим дня вважаємо лише тоді, коли він попереджає розвиток втоми, підвищує загальну опірність організму, забезпечує емоційний психологічний комфорт дітей протягом дня.

Наступним етапом удосконалення роботи з фізичного розвитку дошкільників у нашому закладі була розробка чіткої системи фізкультурно-оздоровчої роботи, яка включає досить великий перелік різноманітних і життєво важливих традиційних і нетрадиційних заходів та здоров’язбережувальних технологій (див.   додатки). Система фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО включає досить великий перелік різноманітних і життєвоважливих заходів. Основою цієї системи залишається руховий режим. В межах активного рухового режиму щоденний обсяг рухової активності в нашому закладі для дітей раннього віку становить до 2год 20хв, для дітей молодшого дошкільного віку – 3-4 години, середнього дошкільного віку – 4год 20хв, старшого дошкільного віку – 4,5год (для шестирічок – до 5год) .

Великого значення надаємо руховій активності дітей вже вранці, оскільки в цей період малята ще мляві, загальмовані: проводимо дві-три рухливих гри (гри або вправи спортивного характеру) відповідно до пори року, погодних умов, інтересів дітей, їхнього фізіологічного стану; ранкову гімнастику (з елементами загартування) тривалістю 6-12хв (залежно від віку) під музичний супровід, з використанням дрібного фізкультурного інвентаря, іграшок, природного матеріалу; динамічну паузу між заняттями (до 10хв); самостійну ігрову та рухову діяльність дітей; фізкультурні навчальні заняття (двічі на тиждень) і фізичні вправи на свіжому повітрі на першій прогулянці (тричі на тиждень). Ранкова гімнастика проводиться з 800 до 830 год. Комплекси ранкової гімнастики добираємо так, щоб різні види гімнастичних вправ поступово охоплювали всі великі та дрібні м’язи, а напруга в них постійно збільшувалася, переходила від однієї групи м’язів до іншої, створюючи в організмі дитини оптимальні навантаження. з динамічних рухів: різновидів ходьби, бігу, підстрибувань, які виконуються в помірному темпі з переходом на середній і швидкий.

Основними умовами ефективності проведення ранкової гімнастики є: відповідна температура повітря в приміщенні – +14-150С (старший дошкільний вік), +15-160С (молодший дошкільний вік); вільний доступ свіжого повітря (при відчинених кватирках); раціональний одяг дітей; достатність фізичних навантажень (кількість вправ відповідно до вікової групи, їх послідовність – “від голови до ніг”, дозування відповідно до вікової норми, зміна вихідних положень, темп виконання, регулювання дихання, чіткість пояснень, вказівок та команд).

Фізкультурні заняття – найефективніша форма оптимізації рухового режиму в ДНЗ. Тривалість фізкультурних занять в дошкільних групах подовжуємо: в першій молодшій групі – 15-20хв, в другій молодшій групі – 20-25хв, в середній групі – 25-30хв, в старшій групі 30-35хв. Найоптимальнішим є фізкультурне заняття побудоване за типовим планом: вступна, основна, заключна частини.   МИ як і багато інших закладів дошкільної освіти сьогодні активно впроваджують авторську методику фізичного виховання М.Єфименка. І хоча наш педагогічний колектив впродовж багатьох років активно використовував цю технологію, все ж таки ми повернулися до оновленої методики фізичного розвитку дошкільників за Е.Вільчковським, яка передбачає проведення фізкультурних занять з активним використанням різних здоров’язбережувальних технологій. Вступна частина має бути короткою (від 2-3хв до 5-6хв в залежності від віку). Завдання вступної частини – викликати інтерес та емоційний стан до заняття, активізувати увагу, підготувати організм до фізичного навантаження. Дітям пропонуємо знайомі вправи для формування правильної постави, профілактики плоскостопості, пов’язані з орієнтуванням в просторі.і. Після цього проводимо рухливу гру. Для зацікавлення загальнорозвивальні вправи пропонуємо з дрібним інвентарем: прапорці, гімнастичні палки, обручі, хустинки, м’ячі , кубики тощо.

Рухливі ігри – основна рухова діяльність. Вони сприяють формуванню та вдосконаленню життєво необхідних рухів, розвитку фізичних якостей, моторики і рухових навичок, вихованню рис характеру. В грі рухи виконуються в різних ігрових ситуаціях, що сприяє вдосконаленню рухових навичок, розвитку координації рухів, вихованню спритності, сміливості. Зміст і навантаження заключної частини фізкультурного заняття багато в чому залежить від моторної щільності основної частини і характеру рухливої гри. Якщо її перебіг відбувається у швидкому, інтенсивному темпі, тривалість заключної частини подовжуємо. Крім малорухливої гри, в такому разі, організовуємо спокійну ходьбу. Важливим показником заключної частини вважається заспокоєння дихальної та серцево-судинної системи через 3-5хв після закінчення заняття. Слід пам’ятати, що фізкультурні заняття повинні викликати в дітей почуття легкого стомлення, яке незабаром проходить (незначне почервоніння шкіри, незначна пітливість, трохи прискорене дихання, відсутність скарг на втому). Важливим показником ефективності фізкультурного заняття вважаємо його моторну щільність. Інноваційні види фізкультурних занять: традиційне фізкультурне заняття (комплексне); домінантне заняття (загальнорозвивальні вправи, рухливі ігри, смуга перешкод або ж переважає один з видів основних рухів); сюжетні заняття (за зрозумілими та цікавими для малят сюжетами з казок, оповідань); заняття з використанням елементів ха-тха-йоги;   заняття з використанням елементів коригувальних вправ (для профілактики плоскостопості та постави);   заняття – флорбол (хокей з м’ячем у залі); заняття з елементами силових вправ (для хлопчиків): лазіння по канату, перенесення м’яча вагою в один кг і т.д.; заняття на розвиток гнучкості, пластики, з елементами аеробіки (для дівчаток);   заняття на розслаблення на основі психогімнастики; заняття-гра (на основі рухливих ігор);; заняття-казка (за сюжетом знайомої казки); лікувально-оздоровчі заняття (з елементами точкового масажу, вдихання фітоароматів, з використанням ігор-медитацій, психогімнастики, пальчикової гімнастики) ; фізкультурно-валеологічне заняття; (загальнорозвивальні вправи, основні рухи та рухливі ігри, ігри-естафети з м’ячем); ; заняття, побудоване на музично-ритмічних рухах (різноманітні види ходьби та бігу під музичний супровід, з виконанням танцювальних рухів; загальнорозвивальні вправи проводяться у вигляді ритмічної гімнастики; замість рухливої гри – музична гра, таночок); заняття з інтегрованим підходом до вирішення навчальних завдань (заняття з елементами інтеграції з чітким дотриманням його оздоровчої спрямованості); діагностичне (контрольне) заняття (1раз в квартал та в кінці навчального року); комплекс занять під назвою “Малі олімпійські ігри” та ін.   Важливий оздоровлювальний ефект закладений у правильному доборі виду фізкультурних занять на свіжому повітрі. В дошкільному закладі використовуємо різні інноваційні види таких занять: 3-4 основні рухи, 2-4 рухливі гри, ходьба та біг, заключна ходьба; 3-4 основні рухи, 2-3 гри спортивного характеру (спортивні вправи); 3-4 основні рухи, 2-3 рухливі гри за одним сюжетом (рухлива ігрова композиція); 10-12 вправ імітаційного характеру, 2-4 хороводні гри; 2-3 спортивні гри; 5-7 рухливих ігор, об’єднаних ігровим сюжетом; пішохідний перехід. Тривалість фізкультурних занять на свіжому повітрі така ж сама як і фізкультурних занять у спортивному залі. Особливу увагу приділяємо сьогодні організації фізкультурно-оздоровчих прогулянок у різні пори року. Такі інноваційні прогулянки проводимо у першій половині дня 1 раз на тиждень у ті дні, коли немає заняття з фізкультури. На таких прогулянках використовуємо різні оздоровчі технології в поєднанні з фізкультурними складовими з метою фізичного розвитку дітей, поліпшення тренованості організму, підвищення його захисних реакцій й опірності шкідливим факторам. Орієнтовна структура фізкультурно-оздоровчої прогулянки: ігровий момент; спостереження та праця у природі; різні види ходьби та біг;  загальнорозвивальні вправи; основні рухи та спортивні вправи; рухливі, спортивні, народні ігри; оздоровчі технології (дихальна гімнастика, самомасаж (щічок, носика, долоньок, пальчиків), пальчикова гімнастика, психогімнастика, різноманітні прийоми загартування тощо); самостійна рухова діяльність дітей. Іноді така прогулянка має певні сюжети. МИ творчо підходимо до проведення фізкультурно-оздоровчих прогулянок: максимально використовуємо природний матеріал (сніжки, крижинки, камінці, палички, шишки, листочки тощо), нестандартне обладнання (пластикові пляшки, поролонові цеглинки, куби, палиці тощо), обладнання фізкультурного майданчика ( драбини, ліани, гірки), спортивний інвентар та іграшки . Два рази в тиждень на першій прогулянці із середньої групи проводимо оздоровчий біг, тривалістю в 3-4хв. Особливої підготовки потребує організація пішохідного переходу (дитячий туризм, заняття-похід), тривалість якого: 15-20хв в один бік в другій молодшій групі, 20-25хв – в середній групі, 25-30хв – в старшій групі. Не можна підміняти пішохідні переходи  цільовими прогулянками та екскурсіями за межі дитячого закладу. Основна мета пішохідних переходів – оздоровлення дітей, запобігання гіподинамії, вдосконалення рухових навичок в природних умовах та розвиток фізичної витривалості. Основна мета цільових прогулянок – ознайомлення  дітей з природою, її явищами в різні пори року (переважно на початку кожного кварталу). Підготовка до пішохідного переходу: 1.  Визначення мети переходу. 2.  Розроблення маршруту. 3.  Продумування способу пересування (пішки, на санках,  на велосипеді, на лижах). 4.  Визначення місць для відпочинку. 5.  Підбір фізичних вправ, які будуть використовуватися на шляху. 6.  Планування рухової діяльності на кінцевому пункті. 7.  Підбір необхідного обладнання, інвентарю, перевірка його цілісності. 8.  Попередження заздалегідь батьків і дітей про пішохідний перехід (щоб правильно дитину одягнути та взути). 9.  Формування знань про отруйні гриби, ягоди, рослини в даній місцевості. 10.  Вивчення правил дорожнього руху. 11.  Перед виходом з дитячого садка попередити завідувачку (методиста). 12.  Визначити не менше двох дорослих, які будуть іти з дітьми. 13.  Перевірити, як одягнені діти, чи зручне взуття. 14.  Правильно розставити дітей (по одному або парами): попереду діти – із середнім темпом ходьби; всередині – повільних дітей із швидкими, менш організованими та дисциплінованими; позаду – найбільш організованих дітей. 15.  Взяти з собою кип’ячену воду та аптечку. Що повинно бути в аптечці: –  вата, бинти стерильні, бинти прості; –  йод, зеленка; –  3,1% розчин марганцю чи перекис водню; –  нашатирний спирт; –  сода харчова; –  джгут; –  настойка валеріани (5-7 крапель на дитину); –  вазелін, синтоміцинова мазь. Методичні рекомендації до проведення пішохідного переходу:

1.  Пішохідний перехід планувати лише у дні, коли немає фізкультури. 2.  Планувати лише за наявності природно-ландшафтних умов: лісу, лугу, поля, водойми, лісосмуги, парку, стадіону тощо. 3.  Основне завдання переходів: зміцнити здоров’я дітей, запобігти гіподинамії, вдосконалити рухові навички у природних умовах, розвивати фізичну витривалість. 4.  Пішохідні переходи (дитячий туризм, прогулянки-походи) проводяться з ІІ молодшої групи. Їх тривалість становить: в ІІ молодшій групі 15-20хв в один бік; у середній групі – 20-25хв в один бік; у старшій групі – 25-30хв в один бік. 5.  Під час пішохідного переходу діти виконують різновиди ходьби та бігу; основні рухи в природних умовах: ходять і бігають між деревами, переступають з кореневища на кореневище, метають шишки у стовбур дерева, стрибають з пеньків тощо; грають у рухливі ігри. 6.  Під час відпочинку (5-10хв) спостерігають у природі: за комахами, метеликами, птахами тощо; грають у спокійні ігри, виготовляють саморобку з природного матеріалу. 7.  Довжина шляху в один бік не повинна перевищувати для дітей ІІ молодшої та середньої групи – 1,5км, для старшої групи до 2км. Після кожних 15хв. ходьби потрібно робити короткочасні (4-5хв.) зупинки для відпочинку дітей. 8.  Повернення назад до дитячого садка бажано робити найкоротшим шляхом (по можливості).     Програма пішохідного переходу (дитячого туризму, прогулянки-походу): виконання різноманітних завдань по дорозі; подолання смуги перешкод; театралізовані ігри, співи, хороводи; туристичний обід (по можливості); відпочинок; різноманітні конкурси, ігри-естафети, змагання тощо. Якщо виділити окремо рухову активність дітей на прогулянках, то варто зазначити, що вона повинна становити на кожній з них: у ранньому віці – 30-35хв, в молодшому дошкільному віці – 35-40хв, в середньому дошкільному віці – 40-45хв, в старшому дошкільному віці – 45-50хв. На ранкову та вечірню прогулянку плануємо по три-чотири гри різної рухливості. При цьому першу гру розпочинаємо через 10-15хв після початку прогулянки, коли діти дещо адаптуються до погодних умов та активізуються фізіологічні функції організму дітей перед руховою діяльністю. Руховий режим у ЗДО насичуємо протягом дня різноманітними рухливими іграми. В усіх вікових групах вони добираються відповідно до тематики тижня та підтеми дня, і посідають важливе місце як самостійна форма роботи з фізвиховання. Проводимо їх щодня в такій кількості: – ранній та молодший дошкільний вік – 7-8 ігор щоденно; – середній-старший дошкільний вік – 8-10 ігор щоденно.

Нові рухливі ігри розучуємо в усіх вікових групах на фізкультурних заняттях та на вечірній прогулянці. З вечірньої прогулянки можна виключати спеціально організовані спостереження і працю в природі, а ось рухливі ігри ніколи не виключаємо. Широкого впровадження у практиці роботи нашого садлочка набувають лікувальні рухливі ігри, які ретельно добираємо для дітей кожного вікового періоду. Вони проводяться протягом 3 – 4 місяців по 2 – 3 рази на день, і лише за цієї умови мають оздоровчий ефект у профілактиці захворювань дихальної, серцево-судинної системи та в період перенесених інфекційних захворювань. Лікувальні рухливі ігри проводимо як у груповому приміщенні, так і на свіжому повітрі з метою загартування організму дітей та зміцнення їхнього імунітету. Приклади лікувальних рухливих ігор для оздоровлення та профілактики захворювань дихальної системи: «Надуємо кульку» (формування глибокого дихання; відновлення носового дихання); « ; «Здуваємо сніжинку» (тренування навички правильного носового дихання: глибокий вдих носом – сильний подовжений видих ротом); ; «Поїзд» (покращення функції дихання: повільне дихання під час ходьби – прискорене дихання під час бігу). Сьогодні одним із універсальних методів роботи визнаємо використання рухливих ігор з інтелектуальним навантаженням, які у комплексі поєднують завдання фізичного та інтелектуального розвитку дошкільника. Такі рухливі ігри використовуємо на заняттях з різних розділів програми і в повсякденному житті. Наведемо приклади рухливих ігор з інтелектуальним навантаженням, спрямованих одночасно на фізичний розвиток дітей і підготовку їх до опанування грамоти, розвитку мовлення: ігри, спрямовані на формування і закріплення вміння ділити слова на склади: «Весело крокую і склади рахую», «Розумний потяг», «Чапля і жабенята»; ігри, спрямовані на формування і закріплення вміння визначати наголошений склад у слові: «Зберемо врожай», «Мандрівники», «Розірви ланцюг»; ігри, спрямовані на формування і закріплення вміння здійснювати звуковий аналіз слова: «Хто швидше?», «Ланцюжок слів», «Струмочок», «Сніжки»; ігри, спрямовані на формування і закріплення умінь синтезувати звуки: «День – ніч»,тощо. Для підтримки працездатності дітей у подальшій активізації діяльності використовуємо і проводимо фізкультурні хвилинки на заняттях, пов’язаних з напруженою інтелектуальною діяльністю, тривалість яких 2-3хв. Основні вимоги до підбору вправ для фізкультхвилинок: вправи повинні відповідати віковим особливостям дітей, бути простими, цікавими, доступними, мати ігровий характер, бути зручними для виконання на обмеженій площині, емоційними та досить інтенсивними; вправи повинні бути знайомими дітям, щоб не витрачати час на їх розучування та пояснення; комплекс вправ повинен спрямовуватися на основні великі м’язові групи і знімати статичну напругу під час сидіння; обов’язково потрібно використовувати такі вправи, як потягування, виправлення та вигинання хребта, розпрямлення грудної клітки, вправи високої інтенсивності (присідання, біг на місці, стрибки); остання вправа повинна спрямовуватися на зниження фізичного навантаження (повільне піднімання рук, глибокий вдих та видих). Між заняттями проводимо інтегровані фізкультурні паузи (динамічні перерви), тривалістю 5-10хв, пов’язані з тематикою навчально-виховного блоку та підтемою дня. Їх можна проводити у фізкультурній залі, в груповій кімнаті, на майданчику. У комплексі фізкультурних пауз доцільними є вправи з м’ячем, ходьба по колоді, стрибки через скакалку, вправи з підлізанням, лазінням, ковзанням, що сприяють розвитку м’язів тулуба, гнучкості та рухливості хребта. Фізкультурні паузи можуть бути комбінованими і складатися з комплексу загальнорозвивальних вправ та рухливих ігор. В кінці комплексу обов’язковими є вправи на розслаблення. У комплексах іноді використовуємо пантоміми, рухові шаради, при цьому діти фантазують, створюють певні образи. Деколи пропонуємо їм самостійно придумувати вправи імітаційного характеру і відтворювати їх в міміці та пантомімі. У фізкультурній паузі використовуємо також вправи ритмічного характеру, гімнастику-аеробіку, рухливу гру. Фізкультурна пауза закінчується за 2-3хв до початку наступного заняття. Тривалість фізкультурної паузи – в першій-другій молодшій групі 5-7хв, в середній – 7-8хв, в старшій – 8-10хв. Ще однією з активних форм відпочинку наших дітей є гімнастика для очей, яку проводимо щоденно протягом 1-2хв в молодшому дошкільному віці та 2-3хв – у старшому дошкільному віці. Однак слід пам’ятати, що гімнастика для очей дітям з вадами зору не бажана, тут потрібен обережний медичний підхід. Цей вид гімнастики допомагає зняти напругу очей, дати можливість притоку кисню до них та відпочити. До загальних загартувальних заходів відносимо денний сон дітей, який проводимо при відкритих фрамугах чи кватирках при температурі повітря у спальні +150 – 160 С. Одяг дітей для сну – тепла сорочка з довгими рукавами або піжама (діти вкриті вовняною ковдрою). Зняти залишки гальмування в корі півкуль головного мозку і налаштувати дитячий організм на активну і продуктивну діяльність, вплинути на стан постави і склепіння стоп ніг одразу після відпочинку допомагає гімнастика після денного сну. В нашому дошкільному навчальному закладі використовуємо такі її види: гігієнічна гімнастика після денного сну, повітряні ванни в русі, коригуюча гімнастика. Гігієнічну гімнастику після денного сну  проводимо в усіх вікових групах після поступового підйому із дотриманням спокійної обстановки, відповідних гігієнічних умов, часто з використанням музикотерапії: у спальній кімнаті (на ліжках, біля них); з виходом до групової кімнати чи зали, яка близько біля групи. До комплексу такої гімнастики обов’язково вводимо загальнорозвивальні вправи на різні м’язові групи (зі зміною вихідних положень) та спеціальні вправи для формування стопи та постави. Кількість та дозування вправ така сама, як і на ранковій гімнастиці (можна дещо скоротити). Повітряні ванни в русі – це та ж сама гігієнічна гімнастика, але одночасно поєднана  з повітряною ванною, яка передбачає поступове зниження температури повітря у приміщенні під час її проведення відповідно до встановлених норм загартування. Одяг дітей – майка, трусики. Повітряні ванни проводимо при температурі +17оС – 18оС з поступовим зниженням температури повітря в приміщенні до +110 – 120 С. Тривалість повітряних ванн – 20 – 30хв. Коригуюча гімнастика – проводиться за потребою з метою корекції (виправлення) порушень постави та плоскостопості. Комплекс складається із спеціальних вправ та коригувальних елементів, призначених для виправлення певних вад постави (сколіозів, лордозів, кіфозів, сутулості тощо) та стопи. . Під час виконання загальнорозвивальних вправ, ходьби, бігу весь час звертаємо увагу на те, чи правильно дитина дихає: вдих робиться через ніс, видих – ротом, спокійно без поштовхів, губи складені трубочкою для створення опору повітря. Дітей варто вчити під час випрямлення тулуба завжди робити вдих, а під час його згинання (вперед, в сторони, назад) – видих. Дихальні вправи можна робити лежачи, сидячи, стоячи. Найкраще навчати дітей дихання з вихідного положення сидячи. Загартувальні процедури є невід’ємною складовою всієї фізкультурно-оздоровчої роботи у нашому закладі, і ми їх розпочинаємо, як правило, в теплу пору року. Для масового використання в режимі дня різних вікових груп рекомендуємо традиційне загартування: повітрям (повітряні ванни, прогулянки, сон при відкритих кватирках), водою (місцеві і загальні контрастні обтирання та обливання рук, ніг, умивання тощо), сонцем (сонячні ванни) відповідно до розроблених принципів, норм та методик. Нетрадиційні загартувальні процедури (ходіння босоніж в групі, по вологих килимках з додаванням розчину морської солі, йоду, відвару трав; полоскання горла (трав’яними відварами, розчинами солі, соди, йоду, лимонного соку та прохолодною водою ), та спеціальні лікувально-профілактичні заходи (сеанси ароматерапії, арт-терапії, кольоротерапії, фітотерапії, танцетерапії, гімнастика для очей, масаж, самомасаж, пальчикова гімнастика, психогімнастика, ігри-медитації, фізіотерапевтичні процедури, релаксація (вправи на розслаблення), вживання фітонцидів тощо) вводимо до загальної системи роботи за призначенням лікаря та за згодою батьків з урахуванням індивідуальних показників здоров’я дитини . У фізичному вихованні наших дошкільників вагоме місце посідають Дні здоров’я, фізкультурні свята, розваги як найбільш ефективні форми активного відпочинку дітей. Їх мета – активна участь всієї групи у запропонованому заході, розвиток фізичних якостей та рухової підготовленості дітей в ігрових ситуаціях, виховання стійкого інтересу до активної рухової діяльності. День здоров’я проводимо один раз на місяць, основна мета якого – охопити всіх вихованців групи різними фізкультурними заходами. Заходи проводимо протягом усього періоду дня: зранку – ігри середньої рухливості (під час прийому дітей), ранкова гімнастика, заняття з фізкультури, бесіди про здоровий спосіб життя тощо. Інші навчальні заняття в цей день не проводяться. Під час прогулянки плануємо різноманітні змагання в іграх та вправах спортивного характеру, іграх-естафетах, розваги-атракціони, виконання фізичних вправ (біг, стрибки, метання, лазіння), рухливі ігри тощо. Протягом всього теплого періоду року в День здоров’я проводимо піший перехід, який за часом займає всю прогулянку. В День здоров’я плануємо також фізкультурне свято чи розвагу. Хоча навчальні заняття в цей день не проводяться, плануємо різні бесіди, читання художньої літератури, театралізації, самостійну художню діяльність тощо на теми здорового способу життя. Програма Дня здоров’я передбачає заходи, загальні для всього ЗДО та кожної групи, зокрема. У Особливе місце в роботі нашого дошкільного закладу посідає проблема формування валеологічного світогляду дітей та безпеки їх життєдіяльності.  Для свідомого ставлення до власного здоров’я дошкільнятам подаємо конкретний обсяг знань про свій організм, про правила особистої гігієни та безпечної поведінки, про психологію спілкування, духовну та екологічну культуру, про гігієну харчування. Ці знання діти отримують на спеціально організованих заняттях 2 рази в місяць та в повсякденні. Знання, які отримують наші діти, є доступними і зрозумілими їх віку. Не з анатомічною будовою вуха, ока, іншого органа знайомимо дітей, а з тим, які функції виконують ці органи: чують звуки, слова, бачать форми, кольори, людей. І головне – знайомимо з вимогами щодо їх охорони. Валеологічне виховання дітей та заняття з БЖД розпочинаємо вже з раннього віку. Традиційними в нашому дошкільному закладі стали Тижні безпеки дитини (останній тиждень квітня), який плануємо в усіх вікових групах згідно тематики: Понеділок «Дитина і побут»; Вівторок «Дитина і вулиця»; Середа «Дитина і гра»; Четвер «Дитина і природа»; П’ятниця «Дитина і її здоров’я» В кожній віковій групі є фізкультурний куточок із змістовим наповненням традиційного та нетрадиційного фізкультурного обладнання. Не перелічити всіх педагогічних інновацій з вирішення завдань фізичного розвитку дошкільників, що з’явилися за останні 3-4 роки в арсеналі наших педагогів. Сьогодні наш педагогічний колектив творчо працює над новими підходами до планування освітнього процесу за БКДОта Державною програмою. Особливого значення надаємо інтегрованому підходу до планування фізкультурних занять з урахуванням тематики навчально-виховних блоків у кожній віковій групі . Складаючи план роботи ЗДО на наступний період жодного року не залишаємо поза увагою проблему вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками, напрацьовуємо все нові і нові ППД. Однією з тематичних перевірок у закладі є перевірка стану фізкультурно-оздоровчої роботи та вирішення завдань фізичного розвитку дітей. Орієнтовні питання тематичних перевірок: 1. Створення здоров’язбережувального середовища для ефективної фізкультурно-оздоровчої роботи, дотримання санітарно-гігієнічних вимог ( з урахуванням притиепідемічних вимог) та норм щодо облаштування та утримання приміщень. 2. Відповідність режиму дня вимог по : – тривалість окремих режимних моментів згідно норм; – фактична тривалість окремих режимних моментів; – реалізація часу на організацію навчальної діяльності згідно вимог. 3. Аналіз стану здоров’я дітей (аналіз захворюваності, стан ведення Листків здоров’я дитини). 4. Аналіз рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей. 5. Аналіз системи фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи. 6. Забезпечення інтегрованого підходу до занять з фізкультури. 7. Забезпечення умов для формування психічного здоров’я дитини. 8. Забезпечення умов для формування соціального здоров’я дитини. 9. Забезпечення умов для формування духовного здоров’я дитини. 10. Аналіз планування фізкультурно-оздоровчої роботи. 11. Рівень професійної майстерності вихователів з питань вирішення завдань фізичного розвитку дошкільників (знання вимог Програми, володіння методикою). 12.  Формування валеологічного світогляду дітей. 13.  Використання здоров’язбережувальних оздоровчих технологій в освітньому процесі. 14.  Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей. Отже, умовами ефективності моделі фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в поєднанні з нетрадиційними технологіями є: опанування педагогом здоров’язбережувальними технологіями, методикою фізичного виховання та розвитку дошкільників в сучасному ЗДО; створення динамічно розвтвального середовища для збереження здоров’я дітей, активне використання нетрадиційного фізкультурно-оздоровчого обладнання; єдність підходів рпедагогів та батьків до запроваджуваної технології; індивідуальний підхід при застосуванні засобів для зміцнення імунітету та під час психопрофілактичної роботи; дотримання належного температурного режиму в групах та в ЗДО ; постійний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я дітей.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

 ФІЗКУЛЬТУРНИХ РОЗВАГ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

МІСЯЦІМОЛОДШИЙ ВІК
ВЕРЕСЕНЬВечір ігор «В гостях у зайчика».Розваги на вулиці «Улюблені ігри».
ЖОВТЕНЬРозвага «Осіння казка».Розвага «Маленькі веселі курчата».
ЛИСТОПАДРозвага «В гостях у дідуся Панаса».Вечір ігор «А ведмедик клишоногий любить з дітками пограти».
ГРУДЕНЬВечір ігор «Зимові розваги».Розвага «Зимові пригоди».
СІЧЕНЬРозвага «Завітали до нас звірята – малята».Ігри з м’ячем «Наш дзвінкий, веселий м’яч».
ЛЮТИЙРозвага «Чарівні мотузки».Розвага «Зиму дуже любимо, її ігри не забудемо».
БЕРЕЗЕНЬРозвага «Чарівні промінці».Вечір ігор «У лісочку на горбочку».
КВІТЕНЬРозвага «Веселі повітряні кульки».Розвага «Весела прогулянка».
ТРАВЕНЬРозвага «Пташиний базар».Розвага «Пригоди на чарівній галявині».
ЧЕРВЕНЬСвято до дня захисту дітей.Розвага «Пригоди на чарівній галявині».
ЛИПЕНЬРозвага «Як діти комашок рятували».День улюблених ігор та забав.
СЕРПЕНЬРозвага «Веселі курчатка».Розвага «Барви літа».  

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНИХ РОЗВАГ

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

МІСЯЦІСЕРЕДНІЙ ВІК
ВЕРЕСЕНЬРозваги «Лісові пригоди».Розваги на вулиці «Улюблені ігри».
ЖОВТЕНЬРозвага «В країні Світлофора Моргайка».Веселі рухливі ігри.
ЛИСТОПАДРозвага «Морська подорож».Розвага «Маленькі спортсмени».
ГРУДЕНЬРозвага «Лускунчик».Розвага «По мультфільму Маша та ведмідь».
СІЧЕНЬРозвага «В гостях у лісових мешканців».Розвага «Маленькі туристи».
ЛЮТИЙІгри наших мам і тат.Розвага «Прощавай зима весела».
БЕРЕЗЕНЬВечір ігор «Весна іде, нові ігри несе».Розвага «Весні іде, красу несе».
КВІТЕНЬРозвага «Пригоди Капітошки».Ігри з м’ячами, кульками «Раз, два, три лови».
ТРАВЕНЬРозвага «Весняна подорож».Вечір улюблених ігор.
ЧЕРВЕНЬСвято до дня захисту дітей.Розвага «Літо, літечко барвисте».
ЛИПЕНЬРозвага «Казкова країна – квіткова долина».Розвага «Пригоди в казковому лісі».
СЕРПЕНЬДень улюблених ігор та забав.Розвага «Вогонь наш друг чи ворог».

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНИХ РОЗВАГ

 НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

МІСЯЦІСТАРШИЙ ВІК
ВЕРЕСЕНЬРозвага «Про безпеку дбаємо, здоров’я зберігаємо».Розваги на вулиці «Улюблені ігри».
ЖОВТЕНЬРозвага «Пригоди в осінньому лісі».Розвага «В країні дорожніх знаків».
ЛИСТОПАДРодинна розвага «Подорож стежками України».Козацькі розваги.
ГРУДЕНЬРозвага «В гостях у Снігової королеви».Розвага «В гостях у Маші та ведмедя».
СІЧЕНЬГра «Т-бол».   Розвага «Веселий стретчинг».
ЛЮТИЙМала олімпіада «Перші кроки».Розвага «Стрітення».
БЕРЕЗЕНЬВ світі народних ігор.Розвага «Ковбойські пригоди».
КВІТЕНЬРозвага «Веселі великодневі свята».Вечір ігор «Ігри рідного краю».
ТРАВЕНЬРозвага «Прийшла весна – грати пора».Розвага «Будьмо на дорогах обережні».
ЧЕРВЕНЬСвято до дня захисту дітей.Розвага «Козацькі забави»
ЛИПЕНЬРозвага «Хай щодня дарує літо, міць і вправність нашим дітям».Вечір улюблених ігор.
СЕРПЕНЬІгри-атракціони «Веселі спортсмени».Розвага «Вогонь наш друг чи ворог».

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МУЗИЧНИХ РОЗВАГ

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Молодший дошкільний вік

  МісяцьСвята і розваги
ВЕРЕСЕНЬ1.Свято День знань 2.День здоров’я 3.День дошкілля «Усі хто казку любить, гайда до Добролюба»
ЖОВТЕНЬ1.Свято «День козацтва» 2.Свято Осені
ЛИСТОПАД1.День іменинника. 2.Демонстраційне музичне заняття- квест «Пошук веселих нот».
ГРУДЕНЬ1.Музична розвага до Дня Святого Миколая. 2.Новорічні свята.
СІЧЕНЬ1.Свято Водохреща 2.Спортивна розвага.
ЛЮТИЙ1.Казка «Коза-Дереза» 2.День іменинника
БЕРЕЗЕНЬ1.Свято мами. 2.Свято до Дня народження Т.Г.Шевчена.
КВІТЕНЬ1.Спортивна розвага. 2.Свято Великодня.
ТРАВЕНЬ1.День іменинника. 2.Свято «Випуск в школу».
ЧЕРВЕНЬ1.Свято до Дня захисту дітей. 2.Спортивна розвага. 3.Свято до Дня Конституції.
ЛИПЕНЬ1.Свято «Івана Купала» 2.Свято літо
СЕРПЕНЬ1.Спортивна розвага «День кавуна» 2.Свято до Дня Незалежності України.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МУЗИЧНИХ РОЗВАГ

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Середній дошкільний вік

МісяцьТематикаФорма проведення
 ВЕРЕСЕНЬ  «Україна – єдина країна»музична розвага
«Чудова осені пора  – її вітає дітвора»музична розвага
ЖОВТЕНЬ    «Колобок»лялькова вистава
« Осінь красуня до малят прийшла, Кошик з казкою їм  на гостини»музична розвага
«Осіннє мереживо»музична розвага
ЛИСТОПАД«Країн багато в світі є, у кожній з них – життя своє; та поміж всіх – лише одна, це – Україна дорога ».театралізована вистава мюзикл
ГРУДЕНЬ    « Святий Миколай, до нас у гості завітай»розвага
«Ялинка – веселинка»свято
«Гілочка гойдається, казка починається» («Принцеса-вередуля»)свято
СІЧЕНЬ«Колядки співаємо, із Різдвом вітаємо»(драматизація    «Василь іде, Козу веде»)музична розвага
ЛЮТИЙ  «Неслухняне каченя»лялькова вистава
«Пригоди сніжинки-краплинки»Логопедична муз.-пальчикова гра-казка
БЕРЕЗЕНЬ«Мама – сонечко в сім’ї, ми – промінчики її»свято
 «У мам сьогодні свято – жіночий світлий день»свято
КВІТЕНЬ  «Казочка про яйце, Лисичку та хороброго Бровка»лялькова вистава
«Пан Коцький»театралізована вистава мюзикл
ТРАВЕНЬ   «Хто сказав «Мяу»?»лялькова вистава
«Випускний бал»свято
ЧЕРВЕНЬ«Наше дитинство – найкраща пора»музично.-спортивне свято
ЛИПЕНЬ«Ой, літо-літечко»дозвілля за мотивами українського фольклору
СЕРПЕНЬ«Україна моя»розвага
        ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МУЗИЧНИХ РОЗВАГ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Старший дошкільний вік
 Вересень 1-й тижденьМузично – спортивна  розвага   «1 вересня  –   День  знань»
  4-й тиждень  Музична розвага«Хай завжди в небі сонце світить!»  (до Всеукраїнського Дня дошкілля)
Жовтень 1-й тижденьСвято«Осінній ярмарок»
3-й тижденьСпортивно-музична розвага«Козацькі забави, розваги та інші веселощі» (до Дня Українського козацтва і Дня захисника України)  
Листопад 1-й тижденьЛяльковий театр«Пішла киця по водицю»
  3-й тиждень  Вистава за участю дітей«Відкриваємо таланти» (до Всесвітнього Дня дитини)
Грудень 3-й тижденьСпортивно-музична розвага«Святий Миколай іде, здоров’я, радість і розваги з собою нам несе»
4-й тижденьСвято«Новорічна казка»
Січень 1-й тижденьМузична розвага  «Я  колядник хоч куди!»
4-й тиждень  День іменинників«З Днем Тетяни ми вітаємо!»
Лютий 1-й тижденьМузична історія для дитячого оркестру«Зимові пригоди у лісі»
  3-й тиждень  Музична розвага з використанням елементів концепції «Елементарного музикування» Карла Орфа«Зайчик Побігайчик»
Березень 1-й тижденьСвято«Нам радісно весноньку разом стрічати»
 3-й тиждень  Спортивно – музична розвага«Дружні, веселі старти» (До Міжнародного дня щастя)
Квітень 1-й тижденьМузична розвага з елементами лялькового театру«Клоун в гостях у малят» (До Дня сміху)
3-й тиждень  Розвага«Свято Великодня»
Травень 1-й тиждень  Квест – гра «Квест – гра до Дня пам’яті та примирення»
3-й тиждень  Концерт«Вишиванка моя, вишиваночка»
4-й тиждень  Свято«До побачен-ня, дитячий садочок!»
Червень 1-й тиждень  Розвага«Дуже гарне свято завітало влітку» (до Міжнарод-ного Дня захисту дітей)
3-й тиждень  Спортивно – музичне свято«Наш девіз – міцне здоров’я!»
Липень 1-й тиждень  Музична розвага з використанням елементів концепції «Елементарного му-зикування» Карла Орфа«Чудово грати нам в оркестрі»
3-й тижденьВистава за участю дітей старшої групи«Про солодку ріпку» (за мотивами народної казки «Ріпка»)
Серпень 1-й тижденьМузично – спортивна розвага«Подорож до країни Гра»
3-й тиждень  Фестиваль дитячих талантів«Мати-Україно, ти одна у нас!» (до Дня Незалежності України)