Тел. 097-567-32-66

впроваджуємо НАССР

З 20 вересня 2019 року вступив в силу останній етап інтеграції нової системи — впровадження НАССР в громадському харчуванні на малих виробництвах.  

В КЗДО КТ №60 КМР набуває активного розвитку система безпеки харчування НАССР. НАССР – (від. англ. Hazard Analysis and Critical Control Points) – це система аналізу небезпечних факторів та контролю критичних точок на харчовому виробництві. Завдяки їй адміністрація та особи, відповідальні за організацію харчування, можуть доцільніше контролювати роботу харчоблоку садочка, а також якість продукції, що виготовляється. Завдяки розробленим блок-схемам процесів приготування їжі кожен з працівників виробництва може, спираючись на них, контролювати правильність своєї роботи. Маючи за розпорядчі документи розроблені програми передумови працівники харчового виробництва максимально притримуються норм та правил НАССР, а це позитивно впливає на кінцевий результат (готову продукцію),а також забезпечує її безпечність для споживачів.

Нормативно-правові акти, 

які зобов’язують операторів ринку розробити та впровадити систему НАССР:

 • Закон України № 771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (ст..20, 21);
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
 • Закон України № 2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»;
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19#Text
 • наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 429 від 17.10.2015;
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12#Text
 • наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 41 від 06.02.2017 «Про затвердження форми акту, складеного за результатами аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів»;
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0357-17#Text
 • наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 42 від 06.02.2017 «Про затвердження форми акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами»;
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0358-17#Text
 • Постанова Кабінету міністрів України №896 від 31 жовтня 2018р. «Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження».
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-2018-%D0%BF#Text

Вимоги щодо забезпечення санітарного законодавства на харчоблоках закладів освіти відображені в наступних документах:

 • Державні санітарні правила та норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01;
 • https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-01#Text
 •  Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941;
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05#Text
 • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року № 298/227, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за № 523/12397;
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06#Text
 • ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти, ДБН В.2.2-3-2018 Заклади освіти.