Тел. 097-567-32-66

Медичне обслуговунання

Організація медичного обслуговування в КЗДО КТ №60 КМР

Медичне обслуговування в ЗДО забезпечується сестрою медичною старшою –  Шелест Т.Г.та медичною сестрою Шульпіною Т.М. керючись вимогами “Санітарного регламенту” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16 та іншими чиними документами .   Одним з головних завдань в ЗДО є збереження і зміцнення здоров’я дітей. 

  Медичний кабінет і всі його приміщення відповідають санітарно-гігієнічним   вимогам, оснащені необхідним обладнанням, лікарськими засобами та  виробами медичного призначення згідно переліку затвердженого спільним   наказом МОЗ і МОН України №  432/496 та положенням про медичний кабінет.

   В медичному блоці  є  ізолятор,  функція якого  – тимчасова   ізоляція хворої дитини та надання їй долікарської допомоги; є шафа з наборами  лікарських засобів та алгоритмами  дій для надання невідкладної долікарської допомоги,  кварцові лампи, а також ємкості для дезінфекції відпрацьованого матеріалу. Ведеться облік  медичного  обладнання, лікарських засобів. Засоби, в яких закінчився термін використання  вилчаються з обігу, оформляється акт.

   В ЗДО здійснюється лікувально-профілактична робота, саме:

 –        Щоденний прийом дітей  здійснюється на основі медичної довідки про стан здоров’я дитини,  яка видається сімейним лікарем або лікарем – педіатром.  При прийомі  звертається увага на дітей з обтяженим анамнезом.  

 –         Проводяться  антропометричні  виміри  згідно термінів  (діти раннього віку – кожного місяця, усі інші – раз на квартал).

–         Медичними сестрами проводиться аналіз захворюваності дітей,  інформуються батьки   та педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи. Здійснюється контроль за   виконанням рекомендацій по  оздоровленню дітей.

–         Здійснюється медичний контроль за перебігом адаптації дітей.

 –         З профілактичною метою здійснюється огляд дітей на  виявлення   педикульозу,  грибкових  та шкірних захворювань .

–         Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу МОЗ “Про порядок профщеплень” № 595 від 16.09.201. Щеплення плануються сімейними лікарями та виконуються у кабінетах проф. щеплень сімейних амбулаторій.

Санітарно-гігієнічні  вимоги та  протиепідемічний режим

 –         Здійснюється контроль за санітарно-гігієнічним станом груп у відповідності  із Санітарним  регламентом.

.-         Здійснюється контроль за  дотриманням графіку провітрювання, та за необхідністю –  кварцування груп.

 –         Здійснюється  планове обстеження персоналу та дітей на гельмінти.

 –         Здійснюється контроль за  проходженням медогляду персоналом.

–         При виникненні інфекційних захворювань проводяться карантинні  заходи та заходи по профілактиці грипу та ГРЗ.

Медико-педагогічний  контроль за станом фізичного виховання дітей

–         За результатами моніторингу стану здоров’я дітей здійснюється    розподіл   дітей  за групами  здоров’я  та  по фізкультурі, визначається  фізичне навантаження і надається інформація інструктору з фізкультури  та вихователям груп.

.-         Здійснюється контроль за проведенням ранкової гімнастики та фізкультурних занять.

 –         Здійснюється контроль за діагностикою фізичної підготовленості,  дотриманням режиму  дня та навчального навантаження згідно віку дитини.

Санітарно-просвітницька робота

 –         Медичними сестрами проводяться бесіди, консультації, виступи на  нарадах,  педрадах, батьківських зборах.

. –         Готуються матеріали з питань профілактики захворювань, пам’ятки щодо здорового способу життя в сім’ї, які розміщуються в батьківських куточках та  на санбюлетнях.

 –         Проводиться санітарно-гігієнічне навчання персоналу,  інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності.